VIDEO: Absențele elevilor, mai puțini bani la alocația pentru susținerea familiei


Peste 230 de alocaţii de susţinere a familiei au fost diminuate pentru absenţele copiilor. Familiile cu mai mulţi copii, dintre care unul are mai mult de 20 de absenţe înregistrate şi nemotivate într-un semestru, nu vor mai avea de suferit în integralitate la acordarea alocației pentru susținerea familiei. Copilul va fi luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului. Astfel, alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, adică pentru cei care merg la şcoală. Cu toate acestea, alocația este diminuată în funcție de numărul de absențe înregistrat de copii. În evidențele Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ialomița figurează 4702 familii care beneficiază de alocația pentru susținerea familiei.
Cunatumul alocației pentru susținerea familiei este diferențiat în funcție de venitul net mediu lunar pe membru.
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi adeverinţe privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere, care se înregistrează la primăria de domiciliu sau reşedinţă.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.