Servicii Publice Slobozia SRL: Anunț licitație

Servicii Publice Slobozia S.R.L., cu sediul în Slobozia, strada Lujerului, nr. 3, incinta Spaţii Comerciale şi Birouri Cuza-Vodă, anunţă organizarea unei şedinţe publice în vederea închirierii prin:
■ licitaţie publică cu strigare, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr. 04 din 16-11-2017 având ca obiect Spaţiul comercial nr. 1 (23 mp) – situat în incinta Spaţii Comerciale şi Birouri Cuza-Vodă, Spaţiul comercial nr. 1A – situat în Piaţa Agroalimentară Ialomiţa (39,50 mp), Spaţiul comercial nr. 1B – situat în Piaţa Agroalimentară Ialomiţa (30,00 mp), căsuţa de lemn nr. 24 (6,00 mp) din incinta Pieţei Agroalimentare Ialomiţa, 3 standuri cu suprafaţa de 5,50 mp/fiecare din incinta Bazarului Municipal Slobozia, sector Haine Noi, respectiv 8 boxe cu suprafaţa de 28,00 mp/fiecare din incinta Oborului Municipal Slobozia.
Contractele de închiriere pentru bunurile adjudecate se încheie pe o perioadă de minim 1 an, dar nu mai mult decât valabilitatea contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, şi se semnează numai după împlinirea unui termen de 20 de zile de la data la care au fost informaţi ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor şi intră în vigoare la data constituirii garanţiei de bună execuţie, dar nu mai târziu de 5 zile de la data semnării.
Caietele de sarcini se procură de la sediul societăţii, cu condiţia achitării taxei de achiziţionare a acestora, în cuantum de 1% din preţul de pornire al chiriei aferent fiecărui obiect propus pentru închiriere, în lei.
Licitaţia va avea loc în data de 10.09.2020, ora 17:30 la Piaţa Agroalimentară Ialomiţa, punct de lucru organizat al Servicii Publice Slobozia S.R.L., în incinta spaţiului comercial nr. 1A, din municipiul Slobozia.
Procurarea documentaţiei de licitaţie se poate face în perioada 21.08.2020 – 09.09.2020 de la sediul Servicii Publice Slobozia S.R.L., situat pe strada Lujerului, nr. 3, incinta Spaţii Comerciale şi Birouri Cuza – Vodă, municipiul Slobozia.
Oferta este valabilă pe toată perioada desfăşurării procedurii de licitaţie publică şi este confidenţială până la deschiderea acesteia de către comisia de evaluare.
Data limită de depunere a ofertelor pentru licitaţia publică este 09.09.2020 ora 16,00 la sediul Servicii Publice Slobozia S.R.L.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic de la Servicii Publice Slobozia S.R.L., telefon 0735∕309.947, persoană de contact Costache Gabriela.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.