Rezultatele examenului de titularizare

La examenul de titularizare – concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017, au fost admiși 258 de candidați; 64 de candidați au fost absenți de la proba scrisă, 35 de candidați s-au retras, niciun candidat nu a fost eliminat. Spre evaluare, au fost trimise către centrele zonale de evaluare, 159 de lucrări.
48 de candidați au obținut note sub 5 – un procent de 30.19. Note cuprinse între 5 și 6.99 au obținut 53 de candidați – un procent de 33.33. Note peste 7 au obținut 57 de candidați – un procent de 35.85.
Cele mai mari note din concurs s-au obținut la disciplinele : matematică (9.85), biologie (9.65), limba și literatura română (9.20), învățători (9.15), biologie (9.10), educatori (9.10).
Repartizarea candidaților care au obținut medie de repartizare mai mare de 7 ( atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă) se realizează pe data de 26 iulie 2017, pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Pe 28 august 2017, se realizează repartizarea candidaților care au obținut medie de repartizare mai mare de 7 – care nu au putut fi repartizați în prima etapă – , pentru angajare pe perioadă determinată. Pe 29 august, se realizează repartizarea cadrelor didactice care au obținut medie mai mare de 5 ( atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă), pentru angajare pe perioadă determinată. Tot pe 29 august se repartizează și candidații care au obținut media de repartizare cel puțin 5, dar au susținut inspecția la clasă ori proba practică în alte județe.

Inspector Școlar General,
prof. Rodica Luminița Barcari

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.