Reprezentanții Primăriei Slobozia prezintă stadiul lucrărilor efectuate pentru reabilitarea Pieței Revoluției

    piata rev În urma analizei periodice efectuate pe tema obiectivului de investiţii – Reabilitare funcţională Piaţa Revoluţiei , conducerea primăriei a verificat stadiul lucrărilor executate, situaţia financiară, situaţia contractuală, şi a dispus  măsurile necesare pentru derularea în bune condiţii a lucrărilor şi finalizarea lor în intervalul de timp stabilit .
Conform datelor colectate la zi, stadiul fizic al lucrărilor executate la obiectivul – Reabilitare funcţională Piaţa Revoluţiei este de 30 % .
Valoarea cheltuielilor decontate de la debutul investiţiei şi până la data de 31.12.2015 este de 11.559.693,43 lei. Valoarea lucrărilor decontate în anul 2016 pentru primele 7 luni este de 1.345.922,45 lei . Facturile şi situaţiile de lucrări executate de antreprenorul ACM 4 Bucureşti au fost verificate de autoritatea contractantă şi achitate la zi neexistând întîrzieri la plată .
Contractul cu antreprenorul general ACM 4 Bucureşti a fost reînoit printr-un act adiţional încheiat pe data de 16.06.2016 , cu termen de finalizare a lucrărilor în data de 30.06.2017 .
     La data de 28.07.2016, a fost solicitat antreprenorului general ACM 4 Bucureşti un grafic detaliat de execuţie a lucrărilor până la data de 30.06.2017 . Lucrările respective sunt monitorizate săptămânal . În caz de nerespectare a graficului de lucrări conform prevederilor contractuale se va dispune rezilierea contractului .
Cheltuielile necesare pentru derularea lucrărilor la acest obiectiv de investiţii sunt suportate de la bugetul local  începând cu data de 01.01.2016 .
Bugetul aprobat în anul 2016 pentru această investiţie a fost de 11.000.000 lei conform H.C.L. nr. 46/28.04.2016 .
Din cauza nerealizării lucrărilor, în şedinţa Consiliului Local din 28.07.2016 a fost aprobată rectificarea bugetară propusă, prin diminuarea bugetului alocat iniţial investiţiei cu suma de 5.640.000 lei, sumă care a fost alocată pentru finanţarea lucrării – Realizare instalaţie de iluminat public şi curenţi slabi cartier Gării Noi .
Bugetul alocat pentru investiţia – Reabilitare funcţională Piaţa Revoluţiei în conformitate cu rectificarea bugetară aprobată în data de 28.07.2016, este de 5.360.000 lei această valoare acoperind necesarul financiar pentru anul în curs.

           

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.