Reabilitarea patrimoniului cultural ialomițean – un vis care devine realitate!

COMUNICAT DE PRESĂ
Promisiunea publică fermă și repetată a președintelui Consiliului Județean Ialomița, domnul Victor Moraru, de a identifica și accesa pentru prima dată în istoria autorității pe care o reprezintă, finanțări europene nerambursabile necesare reabilitării patrimoniului cultural aflat în proprietatea județului Ialomița și-a găsit posibilitatea de rezolvare prin oportunitățile oferite de Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

Consiliul Județean Ialomița a depus trei cereri de finanțare pe această axă prioritară, cu proiecte de reabilitare a unor valoroase monumente istorice, a căror valoare totală însumează 15.189.951,77 lei (peste 3.250.000 euro). Scepticii de profesie și ”specialiștii” care n-au trecut niciodată pragul muzeelor noastre și nici n-au catadicsit să participe la evenimente culturale au luat ca pe un vis utopic inițiativa președintelui Consiliului Județean Ialomița, domnul Victor Moraru, semănând neîncredere, din rea-credință și ignoranță!
Prin perseverență, efort susținut de eliminare a blocajelor comunicaționale și de mentalitate, credință nestrămutată în viabilitatea demersului strategic de valorificare a patrimoniului cultural și de transformare a lui într-o resursă reală de dezvoltare locală, domnul Victor Moraru a rămas uneori singur pe această baricadă a încrederii că orice vis devine posibil de realizat, dar trebuie să lupți! Bazându-se pe profesionalismul echipelor de elaborare a cererilor de finanțare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița s-a înscris în competiția dură a accesării fondurilor europene nerambursabile și a reușit! Un succes remarcabil!
Să reținem această dată: 26 IUNIE 2018, ora 15,34 și să o trecem cu majuscule în istoria culturii ialomițene! Este data când primul proiect al județului Ialomița de conservare, protejare, promovare și valorificare a patrimoniului cultural care va fi finanțat din fonduri europene – Restaurare și conservare Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” Slobozia, a fost admis la finanțare, cu 72 de puncte! Valoare totală a proiectului de 2.403.607,64 lei, din care contribuția județului Ialomița de 48.072,15 lei.
Obiectivul general vizează conservarea, protejarea, promovarea şi valorificarea dezvoltării patrimoniului cultural prin impulsionarea dezvoltării locale durabile, responsabilizarea reală şi implicarea directă a autorităţilor judeţene în acest complex proces, care să redea identitatea culturală specifică monumentului istoric, să asigure prezervarea moştenirii noastre culturale.
Obiectivele specifice urmărite prin Restaurarea și conservarea Bisericii de lemn ”Sf. Nicolae” Slobozia privesc: impulsionarea dezvoltării comunităţii locale prin activităţi investiţionale şi creşterea atractivităţii turistice a zonei, lucrări de amenajare a teritoriului, amenajare peisageră și iluminat arhitectural, creşterea accesului publicului la monumentul istoric, transformarea lui într-un punct relevant de atracţie culturală şi turistică, diversificarea instrumentelor de marketing susceptibile să determine creşterea interesului publicului, a fluxului de vizitatori şi a impactului socio-uman circumscris valorii şi importanţei monumentului istoric Biserica de lemn „Sf.Nicolae” și altele.
După semnarea contractului de finanțare vom reveni cu amănunte despre lucrările propuse a fi efectuate, care să asigure acestui lăcaș de cult vechi, a cărui istorie începe în anul 1737, condiții de dăinuire peste alte veacuri, ca parte integrantă a marii familii a bisericilor de lemn din Europa.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.