Primăria Slobozia: Declararea datelor pentru înscrierea în registrul agricol

Primăria Municipiului Slobozia aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice obligaţia acestora de a declara următoarele date pentru înscrierea în registrul agricol. Astfel :
– între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
– între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute mai sus, în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
De asemenea, aducem la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice faptul că, nedeclararea la termenele prezentate mai sus, refuzul de a prezenta documentele şi evidenţele necesare pentru verificarea realităţii datelor, precum şi refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de a constata la faţa locului situaţia reală, în vederea verificării concordanţei dintre aceasta şi datele din registrul agricol constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei pentru persoane juridice.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.