Primăria Fetești: Anunț – Examen de promovare în grad profesional imediat superior funcției

Primăria Municipiului Feteşti organizează în data de 24.09.2021, respectiv 27.09.2020, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-IV, examen pentru promovarea în grad imediat superior celui deținut pentru urmatoarele funcții publice de execuție:
1. din inspector clasa I grad profesional principal în inspector clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială-Compartiment Asistență Socială;
2. din polițist local clasa I grad profesional principal în polițist local clasa I grad profesional superior, în cadrul Serviciului de Poliție Locală-Birou Ordine și Liniște-Paza Bunurilor;
3. din polițist local clasa I grad profesional principal în polițist local clasa I grad profesional superior, în cadrul Serviciului de Poliție Locală-Compartiment Construcții și Afișaj Stradal;
I.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
• depunerea dosarelor se face până la data de 13.09.2021 (23.08.2021 -13.09.2021) la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
• proba scrisă se va desfăşura în data de 24.09.2021, ora 11,00 la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III;
• interviul se va desfăşura în data de 27.09.2021, ora 11,00 la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE :
● să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
● să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performantelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public a fost în activitate;
● să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

• formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
• adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
• dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experientă sau vizite de studiu în condițiile legii sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate ;
• copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate ;
• adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară care nu a fost radiată.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETEȘTI
Laurențiu ȘONCHERECHE

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.