Prefectul județului Ialomița, ales Președinte al Asociației Prefecților și Subprefecților din România

petre_gigiÎn cadrul ședinței Adunării Generale organizate în data de 8 aprilie 2016 la Felix, județul Bihor, domnul Gigi Petre, prefectul judeţului Ialomiţa, a fost ales preşedinte al Asociaţiei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România (APSR). Cu acest prilej au fost aleși și membrii Consiliului Director, compus din preşedinte, nouă vicepreşedinţi şi secretarul general.
La întrunire au participat Directorul General din Ministerul Afacerilor Interne, domnul Constantin Mihart, responsabil de relaţia cu instituţiile prefectului, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, domnul József Birtalan și fostul preşedintele al asociaţiei, domnul Lucian Simion.
Pe ordinea de zi, s-a regăsit dezbaterea unor probleme legislative privind categoria înalţilor funcţionari publici.
Liderul recent ales al APSR a declarat că părerea unanimă în rândul membrilor acestei entități este că prefectul trebuie să își mențină statutul de ”înalt funcţionar public” şi nu pentru cel de „demnitar”, acest statut oferindu-i posibilitatea de a asigura echilibru şi echidistanţă în abordarea problemelor administrative. Domnul Gigi Petre a precizat că ”Prefectul este la mijlocul piramidei administrative şi trebuie să asigure un echilibru, tratând toate administraţiile publice locale şi direcţiile deconcentrate cu aceeaşi măsură.”
Astfel, prefectul Județului Ialomița militează pentru depolitizarea, profesionalizarea şi întărirea acestor funcţii.
În acest sens, membrii asociației vor face parte din grupurile de lucru care fac modificări la Legea nr. 340/2004 privind statutul prefecţilor. Propunerile prefecţilor vor fi reunite într-un proiect și vizează întărirea rolului prefectului prin acordarea de noi atribuţii, precum şi înfiinţarea funcţiei de secretar al prefecturii, apolitic, care să asigure continuitatea actului de administraţie.
Printre propunerile acestora se regăsește transformarea prefectului din ordonator terțiar în ordonator secundar de credite și existența unor fonduri pentru situaţii speciale, poate chiar şi pentru cele de urgenţă.
Pe de altă parte, participanţii la adunarea generală a APSR susțin necesitatea întăririi puterii prefecţilor şi subprefecţilor, deoarece în prezent, deşi aceştia răspund direct de aplicarea a 84 de legi care prevăd obligații în sarcina prefectului, atribuții specifice, dar nu au pârghii de exercitare a autorităţii și de a sancționa nerespectarea normelor de către cei cărora li se adresează.
Conform Directorului General al Ministerului Afacerilor Interne, domnul Constantin Mihart, dacă România nu-şi respectă angajamentul făcut în 2006 la negocierile de aderare la Uniunea Europeană (UE), de reală depolitizare a funcţiei de prefect „riscă procedura de infringement”, adică sancţionarea din partea UE.
În acest context, el a criticat faptul că din 2009 nu s-au mai organizat concursuri pe aceste funcţii, ocupanţii fiind numiţi cu delegare, şi a spus că speră în reluarea concursurilor, deoarece acestea pot furniza înalţi funcţionari publici bine pregătiţi şi care să merite stabilitatea pe posturi.
În calitate preşedinte al Asociaţiei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România, domnul Gigi Petre a precizat că va continua activităţile începute de predecesorul său, domnul Lucian Simion, respectiv cele două proiecte europene pe zona de anticorupţie transfrontalieră România-Bulgaria şi de instruire a autorităţilor publice locale, consilieri şi primari, dar şi pe cea de „portavoce” a tuturor prefecţilor şi subprefecţilor din ţară, de a transmite problemele lor şi de a propune modificări legislative bazate pe experienţa acumulată în timp.
Totodată, acesta a declarat că va solicita o propunere de corrigendum, deoarece instituţiile prefectului nu sunt eligibile pentru absorbţia de fonduri europene nici în exerciţiul financiar care a început în 2014: „Eu, personal, la Prefectura Ialomiţa, am derulat în exerciţiul financiar trecut, două proiecte, unul pe managementul calităţii şi unul pe informatizarea sistemului de registratură, care au fost închise foarte bine şi cu un real folos. În continuare, pentru colegi, profitând de aceste exemple de bună practică, poate vom reuşi să realizăm nişte proiecte de genul acesta şi la nivelul tuturor instituţiilor prefectului din ţară”.
Membrii APSR şi oficialul din Ministerul Afacerilor Interne au abordat şi alte teme de interes, ca de pildă problemele în organizarea alegerilor locale din 5 iunie privind dificultăţile în găsirea de experţi electorali şi operatori electorali, necesari pentru înfiinţarea birourilor secţiilor de votare.
Scopul Asociaţiei Prefecților și Subprefecților din România, structură profesională, apolitică şi nonprofit, înfiinţată în 2006, vizează atât generalizarea experienţei pozitive în managementul conducerii şi monitorizării implementării reformei în administraţia publică locală cât şi promovarea intereselor economice, sociale şi profesionale ale acestei categorii de înalţi funcţionari publici.

sursa foto: www.administratie.ro

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.