Proiecte de hotărâre supuse aprobării Consiliului Local Amara

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ORĂŞENESC AMARA DIN DATA DE 28 MARTIE 2019, ORA 15:00
I. Proiecte de hotărâri :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi, precum şi a Nomenclatorului stradal al oraşului Amara.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbarii denumirii societatii Amara Business Grup, transformării acesteia din societate cu raspundere limitata în societate pe actiuni, schimbarea sediului şi majorarea capitalului social.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de cooperare nr. 235 din 20.12.2018, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public intern, precum și Metodologia de estimare a contribuțiilor unităților administrativ-teritoriale partenere, pe anul 2019, pentru desfășurarea activității de audit public intern prin cooperare în cadrul A.D.I. Ialomița.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării anexei la Hotărârea Consiliului Local Amara nr. 19 din 29 mai 2002 privind însuşirea de catre Consiliul Local Amara a inventarului unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al localităţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei căsuțe destinată comerțului sezonier amplasată în Zona Hotel Ialomița.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea închirierii prin licitație publica a terenului în suprafață de 70 m.p., situat în strada Tudor Vladimirescu, tarla 17, parcela 4252/2 pentru amenajarea unei terase sezoniere
Inițiator: Primar Măiţă Ion
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Amara nr. 69 din 19.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru investiţia “ Reabilitare şi modernizare Grădina de Vară Amara, Judeţul Ialomiţa ”
Inițiator: Primar Măiţă Ion
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Amara nr. 70 din 19.06.2017 privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare Grădina de Vară Amara, Judeţul Ialomiţa ”
Inițiator: Primar Măiţă Ion
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii, pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Amara.
Inițiator: Primar Măiţă Ion
10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Inițiator: Primar Măiţă Ion

II. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

INIŢIATOR
PRIMAR,
Ion MĂIŢĂ

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.