Modificări și completări aduse Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat o inițiativă legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi pentru o modificare în Legea fondului funciar.
Transparentă și obiectivitate în soluționarea cererilor.
Potrivit deputatului PNL Ialomița, Luminița Barcari, documentele tehnice realizate la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale sau după caz cele realizate la nivel de sectoare cadastrale se afișează, prin grija oficiului teritorial, pentru o perioadă de 60 de zile. Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare. Comisia de soluționare a cererilor de rectificare, formată din reprezentanți desemnați de primar, reprezentanți mandatați ai executantului lucrării de înregistrare sistematică și reprezentanți desemnați de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, soluționează cererile în perioada de afișare publică, dar nu mai târziu de 60 de zile de la finalizarea perioadei de afișări, conform realității din teren și a unei proceduri stabilite prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale.
Pot face obiectul decontării și sectoarele cadastrale recepționate de către oficiile teritoriale anterior intrării în vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare, în cadrul contractelor de înregistrare sistematică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenția Națională.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.