Iniţiativa legislativă privind eliminarea diferenţelor salariale între personalul nedidactic şi personalul didactic auxiliar, aprobată de Senat

Comunicat de presă


În luna iunie 2021, am inițiat proiectul de lege pentru completarea art. 249 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea eliminării discrepanțelor evidente de salarizare între categoriile de salariați aparținând aceluiași sistem de învățământ, în speță cel preuniversitar, astfel încât să nu dispară motivația profesioniștilor de a rămâne în posturile respective din inspectoratele școlare, în aceleași condiții de salarizare ca pentru posturi echivalente din unitățile școlare.
Luni, 13 decembrie 2021, proiectul a fost votat în camera superioară a Senatului României, iar prezenta lege va intra în vigoare începând cu anul școlar 2022-2023.
Prevederile legii pentru completarea art. 249 din Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt:
1. La articolul 249, după litera n), se introduce litera o), cu următorul cuprins:
”o) auditor, consilier juridic, consilier expert și referent din inspectoratele școlare județene/al municipiului București”.
Este o abordare conformă nevoilor resimțite la nivelul personalului nedidactic din sistemul de educație.

Deputat în Parlamentul României,
Luminița Barcari

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.