În comuna Făcăeni, educația se modernizează constant!

Comuna Făcăeni din județul Ialomița investește masiv în sistemul de educație, atât din fonduri proprii cât și din fonduri europene. Acum 10 ani a dat startului serviciilor sociale pentru copiii din clasele primare prin înființarea Centrului de zi pentru copii care funcționează și în prezent. În aprilie 2021 a înființat Creșa Făcăeni ca serviciu socio-educațional pentru copiii de 1-3 ani printr-un proiect finanțat din FSE prin POCU 2014-2020 și din 2022 aceasta s-a transformat în serviciu educational arondat Școlii Gimnaziale Făcăeni.
Din septembrie 2022, Școala Gimnazială Făcăeni este beneficiara unui grant nerambursabil în valoare de 756,783 lei finanțat din PNRR pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar în rândul elevilor din ciclul gimnazial.
Prin proiectul „Reducerea abandonului școlar în Școala Gimnazială Făcăeni, Ialomița” – cod F-PNRAS-1-2022-1069, Școala Gimnazială Făcăeni, în calitate de beneficiar, își propune să reducă abandonul școlar și să crească atractivitatea actului educațional astfel încât elevii să vină cu drag la școală.
Obiectivele proiectului sunt:
OS1. Diminuarea abandonului școlar în Școala Gimnazială Făcăeni cu minim 0.5% / an timp de 3 ani școlari.
OS2. Îmbunătățirea situației la învățătură și a procentului de promovare la materiile de bază (matematică, limba română, știinte, limbi străine, informatică) pentru minim 180 de elevi pe an din ciclul gimnazial prin crearea unui mediu stimulativ, utilizarea de metode interactive de predare, derularea de activități remediale și extra-curriculare, creșterea implicării părinților și aparținătorilor legali ai copiilor în educație timp de 36 de luni.
OS3. Creșterea ratei de participare la Evaluarea națională cu minim 0.5% anual timp de 3 ani concomitent cu reducerea procentului de elevi care au obtinut sub 6 la EN, anual, timp de 3 ani prin derularea de programe educaționale de sprijin.
OS4. Creșterea ratei de cuprindere în sistemul național de educație a copiilor și tinerilor care nu au fost înscriși niciodată la școală sau au abandonat timpuriu școala prin identificarea și consilierea lor timp de 3 ani.
OS5. Creșterea competențelor cadrelor didactice, cu precădere a profesorilor suplinitori și adaptarea metodelor lor de predare la metode și tehnologii actuale timp de 3 ani.
Proiectul se adresează unui număr de 130 de elevi înmatriculați în ciclul gimnazial, 44 de copii și tineri care au abandonat timpuriu școala, 20 de cadre didactice, 70 de părinți și se desfășoară timp de 36 de luni, în perioada 27.09.2022-27.09.2025.

Pentru mai multe detalii,
Viorica Lazăr – Manager de proiect
0243313219
sc_facaeni@yahoo.com

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.