”Hai la școala nonformală” – proiect pentru creșterea participării școlare a elevilor de liceu

Scopul proiectului este stimularea participării școlare a tinerilor (aparținând grupurilor vulnerabile) din liceele ialomițene, folosind metode și tehnici de educație nonformală. Principalele obiective ale proiectului:
OB.1 Pregătirea și formarea cu metode și tehnici de educație nonformală a 6 cadre didactice de liceu (prin organizarea unui curs dedicat);
OB.2 Pregătirea și formarea cu metode și tehnici de educație nonformală a 6 adulți, responsabili de tinerii aflați în sistemul public de asistență socială (prin organizarea unui curs dedicat);
OB.3 Pregătirea și formarea cu metode și tehnici de educație nonformală a 20 de tineri de liceu, 10 dintre aceștia aparținând grupurilor vulnerabile, astfel: 5 aflați în sistemul public de asistență socială și 5 tineri aparținând minorității rome (prin organizarea unui curs dedicat);
OB.4 Realizarea a 2 evenimente publice de promovare a educației nonformale, în Slobozia și Țăndărei.
Grupul ţintă este reprezentat de tineri liceeni din județul Ialomița, tineri  aparținând grupurilor defavorizate, aflați în sistemul public de asistență socială, tineri aparținând minorității rome, cadre didactice de liceu, adulți angajați ai DGASPC, responsabili de tinerii aflați în sistemul public de asistență socială.
Calendarul activităţilor:
A.1 Încheiere de protocoale și parteneriate: asociația Expert-in va încheia protocoale de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
A.2 Contractarea unui trainer autorizat pentru susținerea cursurilor de formare: în cadrul acestei activități Asociația Expert-in va contracta un formator autorizat care să poată furniza cursurile de formare ce sunt prevăzute în proiect la obiectivele 1, 2 și 3.
A.3 Formarea cu metode și tehnici de educație nonformală a 6  cadre didactice de liceu și a 6 adulți angajați ai DGASPC, responsabili de tinerii aflați în sistemul public de asistență socială: în această etapă, va avea loc selecția cadrelor didactice (6) și a angajaților DGASPC, responsabili de tinerii aflați în sistemul public de asistență socială (6); selecția se va face de partenerii proiectului pe baza protocoalelor încheiate, cu participanți din cele 2 orașe din județ, Slobozia și Țăndărei.
A.4 Formarea cu metode și tehnici de educație nonformală a 20 de tineri de liceu, 10 dintre aceștia aparținând grupurilor vulnerabile, astfel: 5 aflați în sistemul public de asistență socială și 5 tineri aparținând minorității rome. În această etapă, va avea loc selecția celor 20 de tineri liceeni; selecția se va face de partenerii proiectului pe baza protocoalelor încheiate, cu participanți din cele 2 orașe din județ, Slobozia și Țăndărei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.