Diplomă de bună practică pentru Consiliul Județean Ialomița

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a organizat ce-a de-a XI- ediție a Competiției celor mai bune practici din administrația publică din România, cu scopul de a identifica și disemina inițiative inovative și eficiente din acest segment important al administrației și a face cunoscute experiența și rezultatele obținute în creșterea calității serviciului public.
Obiectivele proiectului au urmărit identificare și promovarea politicilor, mecanismelor și practicilor destinate optimizării activității instituționale a autorităților publice, promovarea eficienței și eficacității inițiativelor destinate atragerii resurselor necesare, cunoașterea și diseminarea bunelor practici din domeniu și promovarea implementării parteneriatului administrație – cetățeni – societatea civilă.
Pentru ediția din anul 2018 au fost propuși următorii piloni tematici:
● Pilon 1: ”Investiții inteligente în dezvoltarea resurselor umane”;
● Pilon 2:” Inițiative și soluții integrate în dezvoltarea durabilă”;
● Pilon 3: ”Consultarea publică – premisă pentru funcționalitatea mecanismelor codecizionale”.
Consiliul Județean Ialomița s-a înscris în Competiția celor mai bune practici din administrația publică din România, la Pilonul 3, cu programul multianual ”Parteneriate pentru coeziune”, prin care se asigură susţinerea organizatorică şi financiară a proiectelor/acţiunilor educative, culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean și naţional propuse de parteneri din societatea civilă ialomițeană.
Fundamentarea opțiunii de participarea la această competiției națională a pornit de la sporirea vizibilă a gradului de implicare a cetăţenilor şi, în special, a tinerilor, prin structuri asociative, la viaţa economico-socială și cultural-educativă cu proiecte interesante ca tematică, arie de cuprindere și grupuri-țintă, programul multianual ”Parteneriate pentru coeziune” permițând promovarea bunelor practici în organizarea de evenimente relevante, generalizarea parteneriatului și înțelegerea lui ca o practică europeană.
Acest demers promovat pentru cunoașterea și recunoașterea performanței de la nivelul administrației publice românești a fost finalizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu premierea celor mai bune practici în cadrul conferinței internaționale ”Inovație și calitate în sectorul public”, desfășurată în zilele de 30 -31 octombrie 2018 , la Sâmbăta de Sus, județul Brașov.
Cu acest prilej, Consiliului Județean Ialomița i-a fost acordată DIPLOMA DE BUNĂ PRACTICĂ, în cadrul Pilonului 3 al Competiției celor mai bune practici din administrația publică din România, pentru aplicația ”Parteneriate pentru coeziune”.
Este un succes care aduce o consacrare națională, din partea unei autorități specializate în promovarea inovației și a calității în sectorul public, a viabilității opțiunii strategice de dezvoltare a parteneriatelor instituționalizate cu societatea civilă, care generează și stimulează cooperare și încredere între parteneri, îi responsabilizează în identificarea nevoilor proprii, stabilirea tematicii și dimensionarea proiectelor și contribuie la sporirea vizibilităţii acţiunilor şi activităţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în spaţiul public.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
ILIE CIOACĂ

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.