Cursuri organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița

Formare Profesională – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița
Perioada propusa : 01 octombrie 2019 – 11 noiembrie 2019

INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE
Denumire Program: Perfecţionare
COD COR: 333304
Durata: 120 ore
Pret: 550 lei
Inspectorul /referentul resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.
Ocupaţia de inspector/referent resurse umane este necesară persoanelor care doresc să se califice în întocmirea şi gestionarea documentelor ce ţin de evidenţa muncii într-o organizatie, de gestionare a relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, de recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat.
Competente Dobandite:
1.Intocmirea documentelor de evidenţă a personalului
2.Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
3.Organizarea recrutării personalului
4.Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor
5.Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat
6.Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului

Conditii de Acces: Studii medii
Documente Necesare: Copie CI, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie dupa caz, copie diploma studii, original adeverinta medicala de la medicul de familie

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fostul CNFPA). Diplomele se elibereaza in maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Persoana de contact: Carmen Grigore – 0730.071.230
Formare Profesională – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița
Perioada propusa: 23 septembrie 2019- 11 octombrie 2019
________________________________________
INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Denumire Program: SPECIALIZARE
COD COR: 325723
Durata: 88 ore
Pret: 500 lei
în conformitate cu prevederile Legii 319/2006 şi a HG 1425/2006, modificată prin HG 955/2010 şi HG 1242/decembrie 2011
Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.
Inspectorul in domeniul securitatii si sanatatii in munca isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor interne/externe de prevenire si protectie sau ca lucrator/angajator care se ocupa de activitatiile de prevenire si protectie in orice organizatie.
Competente Dobandite:
Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnavirilor profesionale
Participarea la cercetarea ervenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

Conditii de Acces: Studii medii
Documente Necesare: Copie CI, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie dupa caz, copie diploma studii, original adeverinta medicala de la medicul de familie .
Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fostul CNFPA). Diplomele se elibereaza in maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Persoana de contact: Carmen Grigore – 0730.071.230

Formare Profesională – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița
Perioada propusa : 14 octombrie 2019 – 21 noiembrie 2019
________________________________________
ARHIVAR
Denumire Program: INITIERE
COD COR: 441501
Durata: 120 ore
Pret: 550 lei
Programul de formare este destinat persoanelor care fie ocupa functia de arhivar sau indeplinesc atributii pe linie de arhiva la nivelul unei organizatii si doresc sa-si actualizeze cunostintele/sa-si perfectioneze pregatirea profesionala, fie persoanelor care doresc sa-si dezvolte competente in acest sens sub indrumarea formatorilor in domeniu. Programul de formare este proiectat sa satisfaca, atat cerintele institutionale de formare continua si dezvoltare de competente, cat si nevoile individuale de pregatire in domeniu in concordanta cu legislatia si standardele in vigoare.
Cursul de arhivar este obligatoriu pe piata muncii, conf, art. 31 din legea Arhivelor Nationale , nr. 16 din 1996, fiecare organizatie publica sau privata are obligatia conform legislatiei in vigoare, sa isi organizeze un compartiment de arhiva, administrat de personal calificat.
Competente Dobandite:
•Redactarea nomenclatorului arhivistic
•Gestionarea fondului documentar
•Prelucrarea documentelor
•Utilizarea informatiilor din documente
•Consevarea arhivei in depozit
Conditii de Acces: Studii medii
Documente Necesare: Copie CI, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie dupa caz, copie diploma studii, original adeverinta medicala de la medicul de familie.
Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fostul CNFPA). Diplomele se elibereaza in maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Persoana de contact: Carmen Grigore – 0730.071.230

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.