Cursuri gratuite derulate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița implementează proiectul POCU/227/3/8/118210 cu titlul „Management competitiv în Regiunea Sud Muntenia”, proiect ce se desfășoară pe o perioadă de 12 luni calendaristice, respectiv 23.05.2018 – 22.05.2019.
Grupul țintă al proiectului este format astfel din persoane din următoarele categorii: manageri, antreprenori și angajați din departamente de resurse umane.
În luna martie 2019, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița vor fi derulate următoarele programe de formare profesionala autorizate ANC:

a.Manager îmbunătățire procese (studii superioare) – curs destinat managerilor și antreprenorilor

Prezentare curs:
Managementul proceselor este un mod de gândire, este o încercare de a înţelege ce se întâmplă în organizaţie pentru a putea lua decizii care să ducă la îmbunătăţirea performanţelor afacerii.
Cursul de manager îmbunătățire procese este destinat acelor conducători IMM care doresc să crească în mod continuu calitatea rezultatelor prin cunoașterea și gestionarea corectă a proceselor interne, prin evitarea utilizării inutile de resurse, prin transformarea schimbărilor în oportunități de dezvoltare, precum și prin adoptarea celor mai bune practici pentru reducerea costurilor rezultate din performanțe slabe.

Competențe cod cor 242108:

Dezvoltarea personală continuă:

– Coordonarea echipei de îmbunătăţire a proceselor;
– Organizarea locului de muncă;
– Identificarea fluxului de valoare şi a factorilor de impact asupra performanţelor proceselor;
– Stabilirea sistemului de indicatori pentru îmbunătăţirea performanţelor proceselor;
– Determinarea planului de îmbunătăţire a proceselor;
– Dezvoltarea sistemului de management vizual al proceselor;
– Auto-evaluarea nivelului de performanţă a proceselor;
– Luarea deciziilor de aplicare a soluţiilor de îmbunătăţire.

b. Inspector resurse umane (studii medii) – curs destinat angajaților din departamentele de resurse umane

Prezentare subactivitate:

Cursul Inspector Resurse Umane se adresează celor care doresc să activeze în calitate de angajat și/sau PFA în domeniul salarizării și al resurselor umane, precum și celor care doresc să se perfecționeze în acest domeniu. Pentru a putea avea calitatea de inspector resurse umane, în relația cu ITM, o persoană trebuie să dețină calificarea necesară.

Competente cod cor 342304:
Planificarea activităţilor;
Comunicarea cu angajaţii;
Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului;
Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;
Organizarea recrutării personalului;
Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat;
Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului.

Informații suplimentare cu privire la modalitatea de înscriere:
0730071230 – Grigore Carmen – coordonator cursuri

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.