Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28.03.2019, ora 14.00 ce va avea loc la sala de şedinţe din incinta clădirii Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor, Aleea Parcului nr.3, având următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

  • Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil-teren situat pe Drumul Județean nr.144,oraș Căzănești,județul Ialomița din domeniul public al statului și din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură –Centrul Județean Ialomița în domeniul public al orașului Căzănești,jud.Ialomița ;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern nr.235 din 20.12.2018;
  • Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de prestări servicii catering din anul 2019 în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat ;
  • Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Contractul de închiriere nr.1 din 30.05.2016 încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Căzănești ;
  • Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.8/28.02.2019 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere,prin atribuire directă a suprafeței de 35,71 ha,teren extravilan având categoria de folosință pășune ;
  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației de elaborarea și prezentare a ofertei pentru închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 39,71 ha,teren extravilan având categoria de folosință pășune ;
  • Proiect de Hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr.6 din 30.05.2016 încheiat cu Dan Marcel ;
  • Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr.8 din 30.05.2016 încheiat cu Dumitrașcu Vasile ;
  • Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr.11 din 30.05.2016,încheiat cu Negură Ștefan ;
  • Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al orașului Căzănești.

          DIVERSE.
          Şedinţa este publică.

PRIMAR,
MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.