Convocarea ședinței Consiliului Local Căzănești

În temeiul art.133, alin.(1), art.134 alin (1) și alin.(5),art.196 alin.(1) lit.b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară membrii Consiliului Local al orașului Căzănești în data de 23 septembrie 2020, ora 14.00 în sala de ședință din incinta Casei de Cultură Căzănești, șos.București, nr.95.
Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele materiale conform Dispoziției nr.298 din 16.09.2020 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Căzănești:
1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data de 23.09.2020;
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Căzănești din data de 28.08.2020;
3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2020;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor din Școala Profesională Căzănești în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
6. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de prestări servicii catering din anul 2020 în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;
Inițiator- Primarul orașului Căzănești
7. Proiect de hotărâre privind aderarea orașului Căzănești la Asociația orașelor din România;
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
8. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Contractul de concesiune nr.336 din 10.04.1997, cu modificările ulterioare încheiat cu dl.Barbu Ion.
Inițiator – Primarul orașului Căzănești
9. DIVERSE
Ședința este publică.

PRIMAR,
MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.