Convocarea ședinței Consiliului Local Căzănești

Consiliul Local al orașului Căzănești se convoacă în ședință ordinară, în data de 30 martie 2018, ora 12.30. Ședința își va desfășura lucrările în sala de ședință din incinta S.P.C.L.E.P. Căzănești, Aleea Parcului, nr.3, având propuse pe ordinea de zi, următoarele proiecte de hotărâre, conform Dispoziției nr.104/23.03.2018 :
1.Proiect de Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de prestări servicii catering în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat;
2.Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12 din 22.02.2018,privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare de care pot beneficia elevii din cadrul Liceului Tehnologic Căzănești,în anul 2018 ;
3. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.2.lit.b) din Hotărârea Consiliului Local nr.94/20.11.2017 privind aprobarea Documentației de Avizare pentru Lucrările de Intervenție  (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici ; la obiectivul de investiție„Reabilitare iluminat public în orașul Căzănești”;
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea de principiu a ofertei de donație a unui imobil-teren proprietatea S.C. Agrisol International RO S.R.L. în vederea stabilirii regimului juridic de drum de interes public local ;
5. Proiect de Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al orașului Căzănești ;
6. Proiect de Hotărâre privind modificarea art.1 din Contractul de concesiune nr.648 din 04.01.1994 încheiat cu dl.Faitaș Gheorghe ;
9.DIVERSE.

Ședința este publică.

PRIMAR
MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.