Convocarea ședinței Consiliului Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 30.04.2020, ora 13,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 26.03.2020.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2020;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020;
5. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului imobil “Izoletă BIOBAG EBV 30/40 IN – CH, S.N. 3 – 3 -100420” aflată în proprietatea județului Ialomița;
6. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea domnului Stan Cristi Adrian în calitate de administrator în Consiliul de administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de administrator;
7. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a trei administratori în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.