Convocarea ședinței Consiliului Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 30.10.2019, ora 12,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 11.10.2019.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa ;

2. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 211 din 19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile din subordine, cu modificările şi completările ulterioare;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 26 din 28.02.2019 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

5. proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria” Slobozia prin reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională ”Kalina și Maria” Slobozia;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa ;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2019;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2019;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2019;

11. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 98 din 31.07.2019 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2019;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Județul Ialomița/Consiliul Județean Ialomița a contractelor și acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii ANAP nr.1/2018;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Realizare împrejmuire – Școala Profesională Specială Ion Teodorescu”;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Realizare împrejmuire – Școală Profesională Specială Ion Teodorescu”;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici, faza PT+DE pentru obiectivul de investiţii „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”;

16. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 83 din 25.07.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” și a cheltuielilor legate de proiect;

17. proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două sectoare şi a indicatorilor tehnico –economici, faza PT +DE, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35+400”;

18. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35+400”;

19. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două tronsoane și a indicatorilor tehnico –economici, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești -Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”

20. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”;

21. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2019 – 2020;

22. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor premii din bugetul judeţului veteranilor de război cu domiciliul în raza județului Ialomița;

23. proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale;

24. proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.