Convocare ședință CJ Ialomița în data de 15 decembrie 2016

sigla-cjCONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 15.12.2016, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 17.11.2016;
b) Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 23.11.2016.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2016;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2016;
4. proiect de hotărâre privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2016;
5. proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2017;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2017;
7. proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2017;
8. proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, pentru anul 2017;
9. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii sociale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11/07.02.2014 privind înfiinţarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia;
11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.102/28.12.2005 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice ,,ing. Vadim Rusu”, comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa;
12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42/30.08.2007 privind închiderea Centrului de Plasament nr. 8 Fierbinţi şi înfiinţarea Centrului pentru persoane vârstnice Fierbinţi;
13. proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui spațiu în suprafață de 17,66 mp situat la etajul 1 al imobilului din Slobozia, str. Răzoare, nr.3, proprietatea publică a județului Ialomița;
14. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Ialomița;
15. proiect de hotărâre privind aprobarea arendării unor terenuri cu destinație agricolă, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Vlădeni;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea arendării unei suprafețe de 43,8150 ha, teren cu destinație agricolă, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situat în extravilanul comunei Giurgeni .

III. Diverse

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Victor MORARU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.