Consiliul Judeţean Ialomiţa acordă stimulente financiare familiilor pentru nou-născuţi


Este de notorietate publică evoluţia demografică îngrijorătoate din ultimii ani, manifestată prin reducerea populaţiei judeţului Ialomiţa ca urmare a scăderii constante a natalităţii, sporul natural negativ, migraţia, în special a familiilor tinere, în străinătate sau în marile centre urbane, precum şi fenomenul îmbătrânirii populaţiei. Toate acestea determină un dezechilibru între generaţii, cu consecinţe negative majore asupra dezvoltării economico-sociale viitoare, prin reducerea progresivă a disponibilităţii resurselor umane active pe piaţa muncii.
Luând act de aceste aspecte, pentru a contribui la creşterea natalităţii şi pentru a veni în sprijinul familiilor tinere în îngrijirea, creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor, Consiliul Judeţean Ialomiţa a adoptat Hotărârea nr. 47/24.04.2019 privind acordarea unui stimulant financiar pentru nou-născuţi.
Cuantumul stimulentului financiar este de: a) 2.000 lei/familie pentru prima naştere; b) 2.500 lei/familie pentru a doua naştere. În cazul naşterilor gemelare, suma se va înmulţi cu numărul copiilor născuţi vii.
Aceste sume se vor acorda, la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în ordinea depunerii cererilor şi a actelor necesare la această instituţie.
Beneficiarii sunt părinţii/părintele copilului/copiilor nou-născuţi după data de 7 mai 2019, cu domiciliul ambilor părinţi sau al părintelui în cazul familiei monoparentale în judeţul Ialomiţa, cu minim 6 luni înainte de naşterea copilului, în condiţiile locuirii efective în judeţul nostru.
Potenţialii beneficiari trebuie să depună în termen de maxim o lună de zile de la data naşterii copilului documentele necesare, care se regăsesc pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa www.cicnet.ro , la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, situat în str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, Slobozia.
Sperăm ca această iniţiativă a Consiliului Judeţean Ialomiţa, împreună cu celelalte demersuri de reabilitare, modernizare a infrastructurii rutiere, sanitare, sociale, culturale ale judeţului, care să devină unul mai atractiv pentru locuire şi să determine în câţiva ani stoparea declinului demografic şi o întinerire a populaţiei.

Biroul de Presă

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.