Comuna Făcăeni va înființa o creșă pentru 73 de copii din fonduri europene

Aproape 900.000 euro va cheltui Comuna Făcăeni din jud. Ialomița pentru înființarea unei creșe în beneficiul copiilor antepreșcolari din comună în cadrul proiectului „Creșa Făcăeni – Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în comuna Făcăeni, jud. Ialomița, ID 133223” cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020.

Conform statisticilor, România are în jur de 350 de creșe în funcțiune la nivel national, din care numai una la nivel rural. Prin apelul POCU „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, comuna Făcăeni a obținut finanțarea necesară înființării primei creșe din mediul rural din jud. Ialomița.
Obiectivul general (scopul) proiectului constă în creșterea participării la învățământul antepreșcolar cu 73 de copii din mediul rural aparținând grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii cu accent pe copii aparținând minorității romă, cu domiciliul în comuna Făcăeni, jud. Ialomița.
Rezultatul așteptat al proiectului este: creșterea ratei de cuprindere în învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii cu 50% în comuna Făcăeni, jud. Ialomița.

Proiectul este implementat de comuna Făcăeni în parteneriat cu Asociația ARTE 21 – Poveștile lumii pe o perioadă de 30 de luni începând cu 23 decembrie 2020 în beneficiul a 73 de copii care vor avea la intrarea în proiect vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani, au domiciliul în comuna Făcăeni, jud. Ialomița, minim 20 de părinți / tutori / persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate vor participa la programul de educație parentală și măsurile de sprijin pentru o viață activă și îngrijire mai bună a copilului, minim 2 persoane din personalul didactic din EICP ce deservește creșa înființată prin proiect vor beneficia de formare formală și nonformală pentru a dobândi competențe certificate și necertificate în domeniul educației timpurii.

Bugetul proiectului este în valoare de 4.279.553,50 lei din care 3.637.620,48 lei reprezintă finanțare europeană nerambursabilă, 575.387,95 lei reprezintă finanțare din bugetul național nerambursabilă și 66.545,07 lei reprezintă cofinanțare de la bugetul local al comunei Făcăeni.

Miercuri, 20 ianuarie 2021, comuna Făcăeni și Asociația ARTE 21 – Poveștile lumii vă invită începând cu ora 11.00 la sala de consiliu a primăriei (str. Primăriei nr. 55, comuna Făcăeni, jud. Ialomița) pentru a participa la conferința de deschidere a proiectului.
Vor participa: Doamna Primar Nuți ROȘU, experți din proiect, presă, locuitori ai comunei Făcăeni.

Pentru mai multe detalii:
Iolanda Chioaru – Președintă ARTE 21
0724.750.006
iolanda.chioaru@gmail.com

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.