CCIA Ialomița : Curs Protecția Datelor cu Caracter Personal – 22 iunie 2018

Începând cu 25 mai 2018 va intra in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Prevederile acestui regulament (cunoscut sub denumirea GDPR) vor înlocui dispozițiile Legii 677/2001 și vor fi aplicabile tuturor agentilor economici, organizațiilor, instituțiilor și autorităților care prelucrează date cu caracter personal.
Până la data de 25 mai 2018 toate organizațiile vor trebui să aplice noile reguli si proceduri referitoare la protecția datelor personale.

Pentru nerespectarea prevederilor GDPR au fost introduse sancțiuni drastice:

– până la 10.000.000 euro sau 2 % din cifra globală de afaceri

– până la 20.000.000 euro sau 4% din cifra globală de afaceri

Adițional, Autoritatea de supraveghere poate dispune și alte măsuri complementare, cum ar fi interdicția de a mai prelucra date cu caracter personal sau obligația de a șterge aceste date.

Regulamentul european prevede că ocuparea funcției de RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR – se va putea face prin numirea cuiva din interiorul firmei, impunându-se ca această persoană să aibă cunoștințe de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor.

Data de desfasurare a cursului:

22 iunie 2018, (cursul va fi derulat pe parcursul unei singure zile incepand cu orele 09.00 )

Locație:
Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Ialomita, Str. Lujerului, nr.2, Slobozia, Ialomita

Certificare curs:
Certificat de participare emis de CCIA Ialomita
Costuri:
600 lei inclusiv TVA

Taxa include:
activitatea de predare, suportul de curs, certificat de participare, catering, coffe break

Condiții:
absolvenți de studii liceale

Documente necesare inscrierii
1. cerere înscriere(se completeaza la sediul CCIA)

2. copie ultima diploma de studii

3. copie C.I.

4. copie certificat de nastere

5. certificat de căsătorie ( pentru femei daca e cazul)

Programa curs GDPR

Categorii de date cu caracter personal care fac obiectul protecției.
Tipuri de operațiuni care intra sub incidenta Regulamentului de protective a datelor personale. Situații de excepție.
Protecția datelor cu caracter special.
Responsabilul cu protecția datelor personale. Atribuții, obligații, drepturi si limitări profesionale.
Sisteme de protecție a datelor personale
Managementul incidentelor cu date cu caracter personal.
Comunicarea în managementul protecției datelor cu caracter personal.
Transferuri interne si internaționale ale datelor cu caracter personal.
Studii de caz.

Trainer

Conf. univ. dr. Petrica – Mihail MARCOCI

Conferenţiar universitar la disciplinele Investigarea Fraudelor, Bazele Activităţii Informative, Investigarea Criminalităţii Economico-Financiare, Metode şi Tehnici Operative, Managementul Poliţiei, Contabilitate aplicată în investigarea fraudelor şi Informaţii MAI;
Îndrumător ştiinţific lucrări de licenţă
Director al Programului de masterat „Managementul Activităţilor Informative”- organizat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; conferenţiar la disciplinele „Dreptul informaţiilor”, „Managementul investigării macrocriminalităţii economico-financiare”, „Managementul activităţilor antiteroriste” şi „Managementul activităţilor informative externe”
Cadru didactic asociat al Universităţii Româno- Amerciane- Susţinerea prelegerilor şi seminariilor la disciplina Psihosociologie Organizaţională – Facultatea de Management-Marketing, şi a semniariilor la disciplina Comunicare şi Relaţii Publice – Facultatea de Drept;
Expert al Comisiei de politică externă din Camera Deputaţilor
Profesor asociat al Institutului Diplomatic Român (subordonat Ministerului Afacerilor Externe) la disciplinele: Analiza discursului diplomatic, Tehnici şi tactici de negociere diplomatică şi Securitate Economico-Financiară în cadrul programelor de pregătire „Relaţii Internaţionale” şi „Diplomaţie şi Securitate”.
Profesor asociat al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Personalului Diplomatic şi Consular (aparţinând Ministerului Afacerilor Externe)
Preşedintele Comisiei de Etică a Senatului Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” -Bucureşti
Formator de specialitate al Baroului de avocaţi ILFOV – drept penal special şi drept procesual penal
Formator al cursului „Expert prevenirea şi combaterea corupţiei” Cod COR 261920
Formator al cursului „Purtător de cuvânt” Cod COR 243206
Formator al cursului „Expert relaţii externe” Cod COR 243213
Formator al cursului „Consilier juridic” cod COR 261103

Relaţii la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa din Mun.Slobozia, strada Lujerului nr.2.
Atasam prezentului mail cv-ul lectorului si formularul de inscriere la curs.
Persoane de contact: Director executiv CCIA Ialomita, Roman Mihuţ Dragoş – 0730.071.228.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.