Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița organizează cursul INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Denumire Program: SPECIALIZARE
COD COR: 325723
Durata: 80 ore
Preț: 600 lei

în conformitate cu prevederile Legii 319/2006 şi a HG 1425/2006, modificată prin HG 955/2010 şi HG 1242/decembrie 2011

Inspectorul în domeniul securității și sănătății în muncă își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor interne de prevenire și protecție ca lucrător/angajator care se ocupă de activitățile de prevenire și protecție în orice organizație.

Competențe Dobândite:
Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnavirilor profesionale
Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

Conditii de Acces: Studii medii (tehnice)

Documente Necesare: Copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie după caz, copie diplomă studii, original adeverință medicală de la medicul de familie. Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației, Cercetării, Inovării, Tineretului și Sportului și este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA). Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului. Persoana de contact: Carmen Grigore – 0730.071.230.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.