Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomiţa organizează curs pentru ocupaţia ARHIVAR

Cursul este autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, prin organismul abilitat, Autoritatea Națională pentru Calificări, în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, privind formarea profesională a adulților.
Prin prezenta, considerăm ca oportună inițiativa noastră de organizare a acestui curs, care vine în sprijinul instituțiilor și firmelor din județul Ialomiţa care trebuie să își organizeze arhivele conform normativelor în vigoare.
Calificarea de ARHIVAR este obligatorie pe piaţa muncii, deoarece, conform art. 31 alin. (2) din legea Arhivelor Naţionale, nr. 16 din 1996, republicată în M.Of. al României , Partea I, nr.293 din 2014 si art.4 din Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr.217/23.05.1996, fiecare organizaţie publică sau privată are obligaţia să îşi organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal specializat şi responsabil pe probleme de arhivă care va fi instruit în acest sens. Unităţile publice şi cele private vor trebui să îşi insereze în propriile organigrame, personal calificat în domeniul arhivării.
Cursul ARHIVAR, cod COR 441501 este structurat astfel:
• Număr ore: 120 (40 ore instruire teoretică și 80 ore instruire practică)
• Tipologia cursului: inițiere
• Perioada estimată de desfășurare a cursului: iulie-august 2018
• FORMATOR: Specialist în prestare servicii de arhivare, de prelucrare arhivistică, de utilizare a documentației deținute, de păstrare și conservare documente și servicii de legătorie
• Condiție de acces la programul de formare profesională: învățământ liceal cu diplomă de bacalaureat
• Conform art. 34 din OG.129/2000 republicată, cheltuielile pentru formarea profesională a salariaților se deduc, după caz, din impozitul pe profit, sau din impozitul pe venit.
• Tematică studiată:
o Redactarea nomenclatorului arhivistic
o Gestionarea fondului documentar
o Prelucrarea documentelor
o Utilizarea informațiilor din documente
o Conservarea arhivei în depozit
• La finalul cursurilor se va obţine un certificat de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv unde vor fi enumerate competențele profesionale dobândite în urma absolvirii programului de formare profesională.
• Tarif curs: 500 lei
• Relații suplimentare și corespondentă la tel: 0243/231353; 0730071230, e-mail: office.cciail@gmail.com.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.