Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița organizează curs GRATUIT de ELECTRICIAN CONSTRUCTOR

Cursul este organizat in cadrul proiectului finantat prin Progamul Operational Capital Uman, Esti angajat, fii calificat!, Contract POCU/464/3/12/128848.

Denumire Program: CALIFICARE

COD NC: 7137.2.1

Durata: 720 ore ( 240 ore teorie si 480 ore practica)-36 saptamani

Electricianul in constructii realizeaza intreaga gama de lucrari electrice de joasa si medie tensiune in instalatii industriale, civile, de uz casnic si gospadaresc.Electricianul in constructii se ocupa cu pozarea si conexarea cablurilor de tensiune precum si a celor de comanda, control, semnalizare si a cablurilor de instrumentatie, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scari de cabluri, in tevi de protectie sau pozate aparent sau ingropat), montajul echipamentelor electrice parte din instalatiile mentionate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor in doze si la echipamentele electrice, verifica si pune in functiune instalatiile electrice realizate. Electricianul în construcţii desfăşoară o serie de activităţi în procesul realizarii unei instalaţii electrice dupa cum urmeaza:

1. Analizează informaţiile: incercand sa obtina toate datele necesare pentru a putea realiza lucrarile electrice in conditii optime tehnice şi calitative;

2. Identificarea locurilor de montaj pentru echipamentele electrice in conformitate cu planurile de executie;

3. Concepe soluţii: va alege şi va aplica soluţiile optime pentru situaţia existentă, în limita competenţelor sale;

4. Realizeaza necesarul de materiale de montaj pentru lucrarile de instalatii electrice pe care il comunica maistrului sau sefului de punct de lucru.

Competente Dobandite:

– Lucrul în echipă

– Comunicarea interactivă la locul de muncă

– Dezvoltarea profesionlă

– Organizarea locului de muncă

– Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

– Întreţinerea echipamentelor de lucru

– Asigurarea calităţii lucrărilor executare

– Aplicarea normelor de protecţie a mediului

– Montajul traseelor de cablu

– Pozare cabluri şi conductoare

– Realizarea conexiunilor cablurilor şi conductoarelor de joasă şi medie tensiune

– Montajul instalaţiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare şi HVAC

– Montarea tablourilor electrice de distribuţie

– Realizarea instalaţiei de paratrăsnet şi a prizei de pământ

Conditii de Acces: Învăţământ general obligatoriu si indeplinirea conditiilor de eligibilitate a grupului tinta in cadrul proiectului.

Conditii de eligibilitate grup tinta: Grupul tinta al proiectului este format din angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial) ce provin din întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Documente Necesare: Copie CI, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie dupa caz, copie diploma studii, original adeverinta medicala de la medicul de familie.

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Justiției Sociale si Ministerul Educatiei Nationale si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fostul CNFPA).

Diplomele se elibereaza in maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Persoana de contact informatii suplimentare: Grigore Carmen – 0730017230

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.