Atribuirea locurilor de parcare de reședință în Municipiul Slobozia

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 96/28.05.2014 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă în Municipiul Slobozia şi a propunerilor Comisiei de inventariere, în luna OCTOMBRIE 2017 se vor organiza sesiuni de atribuire a locurilor de parcare rămase neocupate, aferente blocurilor situate în Municipiul Slobozia.
Atribuirea locurilor de parcare va fi realizată de Comisia desemnată prin Hotărârea Consiliului Local, LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SLOBOZIA, conform următoarei planificări:

05.10.2017 – ZONA MB-uri
ORA: 16:30
– Blocurile 25, Z, MB2, MB4, MB5, MB6, MB7, MB8, MB9, MB10, MB11, MB12, MB13, MB14, MB15, 24, 26, 28, 30, 32, 34, MB18, MB20, după cum urmează:
• Bloc 25 – 2 locuri (Parcare 78 – spate sediu Raja);
– 1 loc (Parcare 77 – faţă bloc 25);
• Bloc Z – 3 locuri (Parcare 1 – vis-a-vis de blocul Z);
– 3 locuri (Parcare 32 – spate bloc Z);
• Blocuri MB2, MB4 – 7 locuri (Parcare 32 – spate bloc MB4, lângă garaje);
• Blocuri MB4, MB5 – 2 locuri (Parcare 34 – interior, între cele două blocuri);
• Blocuri MB6, MB7 – 10 locuri (Parcare 291 – spate bloc MB6);
• Bloc MB7 – 1 loc (Parcare 36 – lateral bloc MB7);
• Bloc MB8 – 2 locuri (Parcare 35 – lateral bloc MB8, sc. D – sc. B);
– 3 locuri (Parcare 39 – lateral bloc MB8, Sc. A);
• Blocuri MB9, MB10 – 4 locuri (Parcare 38 – între blocurile MB9, MB10);
• Bloc MB11, MB12, MB13 – 13 locuri (Parcare 43 – spate bloc MB11);
– 4 locuri (Parcare 41 – lângă Centrala electrică);
• Bloc MB14, MB15– 1 loc (Parcare 44 – spate bloc MB14);
• Blocuri 24, 26, 28 – 2 locuri (Parcare 98 – în spatele blocurilor);
• Blocuri MB16, MB17 – 2 locuri (Parcare 100 – spate bloc MB16, sc. C);
• Blocuri 30, 32, 34, MB18 – 4 locuri (Parcare 46 – între blocuri);
• Bloc MB20 – 1 loc (Parcare 47 – spate bloc MB20).

05.10.2017 – ZONA MB-uri
ORA: 17:00
– Blocurile 5, 7, 9, 34, 36, 11, 13, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 15, 17, 19, 21, 23, 50, 52, 54, 56, 58, 25, 27, 29, 31, 60, 62, 64, 66, 33, 35, 37, 39, 41, 43, după cum urmează:
• Blocuri 5, 7, 9 – 2 locuri (Parcare 72 – spate blocuri 5, 7, 9);
• Blocuri 34, 36 – 1 loc (Parcare 70 – spate blocuri 34, 36);
• Blocuri 11, 13, 38, 40, 42 – 5 locuri – Parcare 75-bis – 2 locuri,
– Parcare 74 – 1 loc;
– Parcare 75 – 2 locuri;
• Blocuri 44, 46, 48, 15, 17 – 4 locuri (Parcare 67 – spate blocuri 44, 46, 48);
– 10 locuri (Parcare 66 – spate blocuri 15, 17);
• Bloc 17 – 5 locuri (Parcare 68 – faţă bloc 17, sc. A);
• Bloc 19 – 3 locuri (Parcare 65 – faţă bloc 19, sc. A);
• Blocuri 19, 21, 23 – 3 locuri (Parcare 64 – spate blocuri 19, 21, 23);
• Blocuri 50, 52 – 12 locuri (Parcare 59 – spate blocuri 50, 52);
• Bloc 52 – 14 locuri (Parcare 63 – faţă bloc 52, pe b-dul Nicolae Bălcescu);
• Bloc 23 – 7 locuri (Parcare 69 – faţă bloc 23, pe b-dul Nicolae Bălcescu);
• Bloc 54 – 17 locuri (Parcare 63-bis – lateral bloc 54, pe b-dul Nicolae Bălcescu);
• Blocuri 54, 56 – 12 locuri (Parcare 60 – în spate blocuri 54, 56);
• Bloc 58 – 5 locuri (Parcare 62 – faţă bloc 58);
• Bloc 25 – 12 locuri (Parcare 54 – lateral bloc 25, pe b-dul Nicolae Bălcescu);
– 8 locuri (Parcare 61 – față bloc 25, sc. B);
• Blocuri 25, 27, 29, 31 – 13 locuri (Parcare 56 – lateral bloc 31);
• Bloc 60 – 6 locuri (Parcare 52 – lateral bloc 60);
• Blocuri 60, 62, 64, 66 – 12 locuri (Parcare 55 – spate blocuri, în alveolă);
– 7 locuri (Parcare 58 – faţă bloc 66, sc. B);
• Blocuri 33, 35, 37 – 15 locuri (Parcare 55 – spate blocuri în alveolă);
– 4 locuri (Parcare 53 – lateral bloc 37);
• Blocuri 68, 70, 72 – 1 loc (Parcare 57 – zonă interior blocuri 68, 70, 72);
• Bloc 39, 41 – 2 locuri (Parcare 51 – lateral bloc 39, sc. B);
• Bloc 43 – 1 loc (Parcare 50 – față bloc 43)

10.10.2017 – ZONA CUZA-VODĂ – ȘTEFAN CEL MARE
ORA: 16:30
– Blocurile 1(Cuza Vodă), 2(Cuza Vodă), 3, MV1, MV2, 8, 10, 12A, 12B, 2(Mircea cel Bătrân), 4 (Cuza Vodă), 4(Miron Costin), 14, 18A, 18B, 1(Mircea cel Bătrân), 15A, 15B, 17, 19, 2(Miron Costin), după cum urmează:
• Blocuri 1, 2, 3 MV1 – 9 locuri (Parcare 113 – spate bloc 2);
– 6 locuri (Parcare 114 – față OGA);
• Blocuri MV1, MV2, 8 – 17 locuri (Parcare 31 – spate bloc MV2);
• Blocuri 8, 10, 12A, 12B – 1 loc (Parcare 111 – spate bloc 10);
• Blocuri 2, 4, 12B – 2 locuri (Parcare 108 – lateral ghenă gunoi);
– 5 locuri (Parcare 109 – lateral bloc 2);
– 4 locuri (Parcare 110 – între garaje și loc joacă);
• Blocuri 14, 18A, 18B – 6 locuri (Parcare 103 – între blocurile 14, 18A, 18B);
• Blocuri 1, 2, 4 – 2 locuri (Parcare 104 – langă centrala termică);
• Blocuri 15A, 15B – 1 loc (Parcare 106 – în față bloc 15);
• Blocuri 15A, 15B, 17, 19, 2 – 5 locuri (Parcare 105 – spate blocuri).

ORA: 17:00
– Blocurile BN1, BN2, BN3, BN5, BN7, BN8, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 14, 3, 2, I1, I2, I3, I4, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10 1L, J1, J2, L1, L2, L3, L4, L5, 1, 3, 5, 7, M1, M2, M3, M4, N1, N2, N3, N4, după cum urmează:
• Blocuri BN1, BN2, BN3, BN5, BN7, BN8 – 7 locuri (Parcare 28 – interior blocuri);
• Blocuri BN1, BN8, 1A – 4 locuri (Parcare 29 – pe str. Tudor Vladimirescu);
• Bloc 1A – 7 locuri (Parcare 30 – spate bloc 1A)
• Blocuri 1B, 1C – 1 loc (Parcare 123 – lângă CT și loc de joacă);
• Blocuri 1D, 1E, 1F, 1G – 1 loc (Parcare 125 – în continuarea Parcării 124);
• Blocuri 14, 3, 2 – 3 locuri (Parcare 102bis – în spatele blocului 14);
– 1 loc (Parcare 102 – în spatele blocurilor 3, 2);
• Blocuri I1, I2, I3, I4, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10
– 2 locuri (Parcare 24 – lângă spațiu odihnă);
– 1 loc (Parcare 25 – în continuare Parcare 24, la bordură);
– 2 locuri (Parcare 26 – în fața porții, la ghenă);
• Bloc 1L – 3 locuri (Parcare 122 – spate sala de sport Sc. Nr. 2);
• Blocuri 1L, J1, J2 – 1 loc (Parcare 121 – în fața blocului 1L, sc. C);
• Blocuri L1, L2, L3, L4, L5 – 1 loc (Parcare 115 – în spate blocurilor);
• Blocuri 1, 3, 5, 7 – 34 de locuri (Parcare 97 – în spatele blocurilor);
• Blocuri M1, M2, M3, M4, N1, N2, N3, N4 – 21 de locuri (Parcare 94 – pe bulevardul Ștefan cel Mare);
• Blocuri M1, M2, M3, M4 – 6 locuri (Parcare 96 – în spatele blocurilor);
• Blocuri N1, N2, N3, N4 – 15 locuri (Parcare 95 – în spatele blocurilor).

10.10.2017 – ZONA ȘTEFAN CEL MARE – VIILOR
ORA: 17:30

– Blocurile O1, O2, P1, P2, P4, P5, R1, R2, R3, R4, R5, T, U, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, după cum urmează:
• Blocuri O1, O2, P1, P2, R1 – 3 locuri (Parcare 93 – parcare interioară);
• Blocuri R1, R2 – 3 locuri (Parcare 90 – în fața bl. R2, spre ghena de gunoi);
• Blocuri T, U, R3 – 3 locuri (Parcare 89 – parcare cu alveolă, spate bloc T);
• Blocuri P4, P5, S6 – 6 locuri (Parcare 83 – parcare pe str. Viilor);
• Blocuri P4, P5 – 3 locuri (Parcare 99 – față bloc P5);
• Blocuri R4, R5, S7, S8 – 3 locuri (Parcare 85 – față bloc S7);
• Blocuri S4, S5 – 1 loc (Parcare 80 – față bloc S4);
• Blocuri S1, S2, S3 – 2 locuri (Parcare 88 – spate Domo);
– 1 loc (Parcare 82 – spate bloc S3).

12.10.2017 – ZONA Nisipuri – Răzoare – Vânători – Stadion
ORA: 16:30

– Blocurile D4, D5, 27, 29, 30, 31, 32, 33, A1, A2, 35, după cum urmează:
• Blocuri D4, D5 – 24 de locuri (Parcare 248 – în fața blocului D4);
– 13 locuri (Parcare 249 – în spatele gardului Parc Universul Copiilor);
• Blocuri D5, 27 – 6 locuri (Parcare 247 – lateral strada Nisipuri);
– 3 locuri (Parcare 245 – lateral bloc 27, sc. B);
• Bloc 29 – 2 locuri (Parcare 236 – în sptele blocului 29);
• Bloc 30 – 2 locuri (Parcare 239 – în spic, în fața blocului 30, sc. B);
• Bloc 31 (Sc. C) – 1 loc (Parcare 12 – în lateralul garajelor);
• Blocuri 31, 32 – 8 locuri (Parcare 11 – platformă spic);
• Bloc 33 – 7 locuri(Parcare 10 – faţă bloc 33);
• Blocuri A1, A2, 35 – 1 loc (Parcare 15 – lateral garaje)
– 13 locuri (Parcare 16 – în fața blocului 35).

ORA: 17:00
– Blocurile 46, 45, 44, 43, 41, 38, 34, D1, D2, D3, după cum urmează:
• Bloc 46, sc. A – 1 loc (Parcare 245 – lateral bloc 46, sc. A);
• Blocuri 44, 43 – 5 locuri (Parcare 22 – față bloc 43, sc. E);
– 1 loc (Parcare 22bis – în continuarea Parcării 22);
• Bloc 43 (sc. A, B, C) – 2 locuri (Parcare 20 – față bloc 43, sc. B, C);
• Bloc 41, 38 – 7 locuri (Parcare 17 – faţă bloc 41, sc. A);
• Bloc D1, D2, D3 – 1 loc (Parcare 284 – față salon înfrumusețare);
– 10 locuri (Parcare 7 – lateral bloc D3).

ORA: 17:30
– Blocurile N6, 20, 14, 16, 18, F1, F2, F3, G, H, X, după cum urmează:
• Bloc N6 – 11 locuri (Parcare 287 – față bloc N6);
• Bloc 20 – 9 locuri (Parcare 18 – pe strada Răzoare);
• Bloc 14 – 9 locuri (Parcare 19 – pe strada Răzoare);
– 12 locuri (Parcare 19bis – față bloc 14);
• Bloc 16 – 15 locuri (Parcare 8 – lateral biserică);
• Bloc 18 – 25 de locuri (Parcare 9 – față bloc 18);
– 11 locuri (Parcare 7 – lateral bloc 18);
• Blocuri F1, F2, F3 – 45 de locuri (Parcare 6 – spate blocuri F1, F2, F3);
• Blocuri G, H – 45 de locuri (Parcare 2 – spate blocuri G, H);
• Bloc H – 1 locuri (Parcare 3 – interioară);
• Bloc X, sc. D – 5 locuri (Parcare 5 – față bloc X, sc. D).
17.10.2017 – ZONA 500 – Chimiei – Cosminului

ORA: 16:30
– Blocurile V8, V5-I, V5-II, V9, C1, V1, D1, V2, V3, V4, V10, V11, V6, L1, L7, M6, M7, M8, L6, L4, V7, M1, L2, F4, G1, G2, F7, F8, F9, M9, M3, F10, F3, după cum urmează:
• Blocuri V8, V5-I – 1 loc (Parcare 288 – între str. Nordului și Șos. Nordului);
• Blocuri V5-I, V5-II – 9 locuri (Parcare 227 – în spatele blocului V5-II);
• Blocuri V9, C1, D1, V1 – 30 de locuri (Parcare 228 – curtea interioară bl. C1, D1, V1);
• Blocuri V2, V3, V4, V10, V11 – 3 locuri (Parcare 229 – între garaje și gard Școala 4);
– 2 locuri (Parcare 231 – în lateral spate bloc V2, sc. A);
– 9 locuri (Parcare 233 – spate bloc V3 și în față CT);
– 4 locuri (Parcare 234 – în spate bloc V4);
– 5 locuri (Parcare 235 – spate bloc V4, sc. D, E);
• Bloc V6 – 15 locuri (Parcare 217 – în spatele blocului V6, sc. C);
• 1 loc (Parcare 218 – în captătul blocului V6, după CE);
• Blocuri V6, L1 – 6 locuri (Parcare 219 – în spate bl. L1 și față bl. V6, sc. A);
• Blocuri V6, L7 – 8 locuri (Parcare 220 – în spate bloc L7 și față bloc V6);
• Bloc L1– 3 locuri (Parcare 221 – față bloc L1, sc. C);
• Blocuri M6, M7 – 14 locuri (Parcare 222 – în capătul blocurilor M6 și M7);
– 9 locuri (Parcare 226 – peste drum bl. M6, M7, lângă Piața 500);
• Blocuri M7, M8 – 14 locuri (Parcare 294 – intre blocuri M7 și M8);
• Blocuri M8, L6, L4 – 9 locuri (Parcare 223 – în față bloc M8 și spate bloc L6);
– 10 locuri (Parcare 224 – în captătul bl. M8, L6, lateral bl. L4, sc. C);
– 1 loc (Parcare 225 – în capătul blocului M8, sc. B);
• Bloc V7 – 1 loc (Parcare 215 – lateral bloc V7, sc. B);
• Blocuri V7, M1 – 1 loc (Parcare 214 – față bloc V7, spate bloc M1);
• Blocuri M1, L2 – 6 locuri (Parcare 216 – lat. bl. M1, sc. B, față bl. L2, sc. A);
– 1 loc (Parcare 209 – lateral bloc M1, sc. A);
• Blocuri G1, G2, F4, F7 – 4 locuri (Parcare 201 – între blocurile G1 și F4);
• Bloc F8 – 2 locuri (Parcare 204 – lateral bloc F8, sc. A);
• Bloc F9 – 1 loc (Parcare 205 – lateral bloc F9);
• Bloc F3 – 1 loc (Parcarea 206 – lateral bloc F3)
– 2 locuri (Parcare 207 – față bloc F3);
• Blocuri M3, M9 – 1 loc (Parcare 210 – spate bloc M9);
– 8 locuri (Parcare 211 – lateral bloc M9, față bloc M3);
• Blocuri M9, F10 – 6 locuri (Parcare 212 – față bloc M9, spate bloc F10);
• Blocuri M9, F10, F3 – 5 locuri (Parcare 213 – lateral bloc F10, sc. A și spate bloc F3;

17.10.2017 – ZONA 500 – Chimiei – Cosminului
ORA: 17:00
– Blocurile N1, F5, G3, G4, T4, R1, R2, P1, P2, P3, T1, T2, S4, S1, S2, S3, după cum urmează:

• Blocuri N1, F5, T4, G3 – 10 locuri (Parcare 199 – lateral bloc G3 și față bloc F5);
• Bloc F5 – 6 locuri (Parcare 200 – față bloc F5, sc. B și C);
• Blocuri G3, G4 – 5 locuri (Parcare 198bis – față bloc G3);
• Bloc T4 – 4 locuri (Parcare 197 – paralel cu bordura, în față bloc T4);
• Blocuri N1, P1, R1, R2 – 13 locuri (Parcare 186 – spate Casă de Cultură a Sindicatelor);
• Bloc P1 – 1 loc (Parcare 192 – lateral bloc P1);
• Bloc R1 – 1 loc (Parcare 187 – lateral bloc R1, sc. B);
• Blocuri P1, P2 – 1 loc (Parcare 191 – între blocurile P1 și P2);
• Blocuri T1, T2, P3 – 2 locuri (Parcare 190 – lateral bloc P3);
– 12 locuri (Parcare 189 – vis-a-vis de Grădinița nr. 2);
• Bloc S4 – 4 locuri (Parcare 194 – în fața blocului S4);
• Bloc S1 – 3 locuri (Parcare 193 – în fața blocului S1);
• Blocuri T1, S1 – 9 locuri (Parcare 188 – în spate bloc T1, lateral bloc S1);
• Blocuri S2, S3 – 3 locuri (Parcare 195 – în față bloc S2);
– 1 loc (Parcare 196 – în față gard Transmim, Aleea Băii).

ORA: 17:30
– Blocurile C1, C2, C3, C4, U24, U25, U27, U28, 160, G120, D6, după cum urmează:

• Blocuri C1, C2, G120, D6 – 3 locuri (Parcare 170 – lateral Centrul de bătrâni);
• Blocuri C3, C4 – 9 locuri (Parcare 185 – față Piața mică veche);
• Bloc U24 – 3 locuri (Parcare 172 – lateral bloc U24, sc. C);
• Bloc U25 – 4 locuri (Parcare 173 – lateral bloc U25, sc. A);
• Blocuri U25, D6, 160 – 1 loc (Parcare 174 – interior blocuri U25, 160);
• Bloc U27 – 5 locuri (Parcarea 179 – spate bloc U27, sc. A);
• Bloc U28 – 8 locuri (Parcare 180 – spate bloc U28, sc. B).

19.10.2017 – ZONA UNIRII
ORA: 16:30
– Blocurile U10, U1, U2, U3, U4, U5A, U5B, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U15, U16, U17, U38, U39, U40, după cum urmează:
• Bloc U10 – 1 loc (Parcare 147 – spate bloc U10, sc. A-D);
• Bloc U1 – 1 loc (Parcare 145 – faţă bloc U1);
• Blocuri U2, U3, U5A – 1 loc (Parcare 143 – spate bloc U5A);
• Blocuri U4, U6, U5B – 1 loc (Parcare 141 – faţă bloc U4);
• Bloc U7 – 2 locuri (Parcare 283 – spate bloc U7);
• Bloc U8 – 9 locuri (Parcare 140 – lateral bloc U8 – Domniţa Bălaşa);
• Bloc U9 – 11 locuri (Parcare 137 – lateral bloc U9 – Domniţa Bălaşa);
• Bloc U10 – 9 locuri (Parcare 136 – lateral bloc U10 – Domniţa Bălaşa);
• Bloc U11 – 4 locuri (Parcare 293 – spate bloc U11);
• Bloc U15 – 10 locuri (Parcare 127 – faţă bloc U15);
• Blocuri U15, U16, U17 – 33 locuri (Parcare 128 – lateral Bazar);
• Bloc U16 – 2 locuri (Parcare 129 – spate bloc U16);
• Bloc U38 – 1 loc (Parcare 133 – spate bloc U38, paralel cu bordura);
• Blocuri U39, U40 – 2 locuri (Parcare 134 – spate bloc U39 şi faţă bloc U40).

ORA: 17:00
– Blocurile V5, V4, V3, V2, U20, U21, 2, 4, 3, U18, E18bis, 24, E18, E17, E16 după cum urmează:
• Blocuri U20, V5, V4, V3, V2 – 9 locuri (Parcare 169 – spate garaje, lateral blocuri V5, V4, V3, V2);
• Bloc U21 – 4 locuri (Parcare 159 – faţă bloc U21, Sc. B);
– 1 loc (Parcare 156 – spate bloc U21, sc. B);
• Bloc 2 – 8 locuri (Parcare 160 – spate bloc 2);
• Bloc 4 – 2 locuri (Parcare 161 – spate bloc 4).
• Bloc 3 – 2 locuri (Parcare 162 – între CT şi gard grădiniţă);
– 1 loc (Parcare 164 – în capătul garajelor);
• Bloc U18 – 9 locuri (Parcare 163 – spate bloc U18);
• Bloc E18bis – 1 loc (Parcare 165 – spate bloc E18bis);
• Blocuri E18bis, 24 – 12 locuri (Parcare 168 – lateral bloc 24);
• Blocuri E18, E17, E16 – 12 locuri (Parcare 167 – lateral blocuri E18, E17, E16);
– 7 locuri (Parcare 166 – în spatele gardului Arhivei).

24.10.2017 – ZONA PIEȚEI
ORA: 16:30
– Blocurile B23, B25, B20, B18, I1, I9, B21, B1-26, B42, B18, B24, I3, B26, B29, B1-37, B38, B31, B33, B1-34, B1-31, B34, după cum urmează:
• Blocuri B23, B25 – 8 locuri (Parcare 270 – parcare lateral vilă);
• Blocuri B20, B23 – 4 locuri (Parcare 279 – față bloc B20);
• Blocuri B18, B23 – 3 locuri (Parcare 269 – lateral bloc B23);
• Blocuri I1, I9, B21 – 4 locuri (Parcare 265 – în spatele blocului I9);
• Bloc B1-26 – 2 locuri (Parcare 268 – spate bloc B1-26);
• Blocuri B42, B18, B24, I3 – 2 locuri (Parcare 271 – lateral bloc B24, fost loc joacă);
• Blocuri B26, B29 – 15 locuri (Parcare 296 – pe strada Ialomiței, lângă stație Taxi);
• Blocuri B1-37, B38, B31, B33 – 10 locuri (Parcare 275 – între bl. B1-37 și B33);
• Blocuri B1-34, B31, B1-31 – 1 loc (Parcare 276 – spate bloc B1-34);
• Bloc B34 – 10 locuri (Parcare 277 – parcare pe strada Sudului);

ORA: 17:00
– Blocurile A5, A6, B8, B9, B1, B2, J3, B4, B26, după cum urmează:
• Bloc A5 – 2 locuri (Parcare 259 – față bloc A5);
– 3 locuri (Parcare 260 – lateral bloc B1, sc. C);
• Blocuri A6, B8 – 2 locuri (Parcare 256 – față bloc A6, sc. E);
• Bloc B9 – 6 locuri (Parcare 257 – lateral bloc A6, Parcare 258 – față bloc B9, sc. A);
• Blocuri B1, B2 – 9 locuri (Parcare 263 – față bloc B1);
• Blocuri J3, B4, B26 – 17 locuri (Parcare 261 – spate bloc B4);
• Blocuri J3, B4 – 10 locuri (Parcare 262 – lateral bloc B4);

ORA: 17:30
– Blocurile D2, F6, B13, B16, B5, B11, G8, B12, B15, H1, G7, B27, B7, B10, după cum urmează:
• Blocuri D2, F6 – 4 locuri (Parcare 250 – lateral loc joacă);
• Blocuri B13, B16 – 4 locuri (Parcare 251 – lângă spălătorie);
• Blocuri B5, B11, G8, B12, B15 – 11 locuri (Parcare 281 – în spate DGASPC);
• Blocuri H1 (sc. A și B), G8, B15 – 14 locuri (Parcare 282 – în fața bl. H1, sc.A);
• Blocuri H1 (sc. C și D), B27 – 2 locuri (Parcare 253 – față bloc H1, sc. C și D);
• Blocuri H1(sc. E și F), G7 – 11 locuri (Parcare 254 – față bloc H1, sc. E);
• Blocuri G7, B27 – 2 locuri (Parcare 255 – între blocurile G7 și B27);
• Blocuri B7, B10 – 12 locuri (Parcare 295 – între blocuri, la intrare stânga DGASPC).
În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie din luna Octombrie 2017, solicitanţii vor depune la sediul Primăriei municipiului Slobozia – Compartiment Relaţii cu Publicul, până la ora 10,00 (ziua procedurii), următoarele documente:

1. Cerere;
2. Documente privind domiciliul/reşedinţa: copie B.I./C.I., actul de proprietate a apartamentului (vânzare cumpărare, donaţie, etc.);
3. Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă. Dreptul de folosinţă al autovehiculului va fi dovedit cu: contract de leasing, contract de comodat;
4. Declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj pe teritoriul administrativ al Municipiului Slobozia, indiferent că este situat pe domeniul public sau privat municipal sau pe terenul unor persoane fizice sau juridice;
5. Certificat de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente din care să rezulte achitarea la zi a datoriilor către bugetul local.

În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă Asociaţiei de proprietari/locatari este mai mare sau egal cu numărul solicitanţilor admişi la procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la tariful de bază pentru parcările de reşedinţă, stabilit prin HCL nr. 96/2014.
În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă Asociaţiei de proprietari/locatari este mai mic decât numărul de solicitanţi, atribuirea locurilor se va face prin licitaţie publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare în parte.
Informaţii suplimentare referitoare la: condiţiile de participare la procedura de atribuire a locurilor de parcare în Municipiul Slobozia, datele de identificare, amplasamentul fiecărui spaţiu public cu destinaţia de parcare, precum şi numărul de locuri de parcare pot fi găsite pe site-ul www.sloboziail.ro, în secţiunea „Consiliului Local – Hotărâri”(a se vedea HCL nr. 96/2014), Informații – Anunţuri și în secțiunea “De actualitate”, Situația Locurilor de Parcare.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.