Anunțuri angajare – Primăria Mun. Slobozia

  • primaria-sloboziaPrimăria Municipiului Slobozia cu sediul în Slobozia, strada Episcopiei nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea  a două funcţii publice de execuţie vacante de Consilier clasa I, grad profesional principal şi de Consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice şi Concesiuni / Serviciul Investiţii, Lucrări Publice, Achiziţii Publice şi Concesiuni /Direcţia Tehnică din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia.

– Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Slobozia în data de 14.06.2016;

– Interviul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Slobozia în data de 16.06.2016.

– Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituţiei până la data de 06.06.2016.

  •  Condiţiile de participare la concurs:
  1. a) pentru funcţia de Consilier, clasa I, grad profesional principal:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani.

  1. b) pentru funcţia de Consilier, clasa I, grad profesional superior :

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

  • Primăria Municipiului Slobozia, organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de  Consilier, clasa I, grad profesional debutant, respectiv Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Cadastru, Fond Funciar/ Direcţia Urbanism şi Gospodărie Comunală din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia,

– Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Slobozia în data de 15.06.2016;

– Interviul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Slobozia în data de 17.06.2016.

– Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituţiei până la data de 06.06.2016.

  •  Condiţiile de participare la concurs :
  1. a) pentru funcţia de Consilier, clasa I, grad profesional debutant:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie geodezică;

– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -.

  1. b) pentru funcţia de Inspector, clasa I, grad profesional asistent:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:1 an.

  • Primăria Municipiului Slobozia cu sediul în Slobozia, strada Episcopiei nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Planuri Urbanistice, Amenajarea Teritoriului, Autorizaţii de Construire, Disciplina în Construcţii, Certificate de Urbanism /Serviciul Urbanism al Direcţiei Urbanism şi Gospodărie Comunală din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia.

            Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Slobozia în data de 15.06.2016;

            Interviul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Slobozia în data de 17.06.2016.

            Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituţiei până la data de 06.06.2016.

  •  Condiţiile de participare la concurs :

 – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu

  diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, juridice şi administrative.

– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani

Anunţul privind concursul şi bibliografia, sunt afişate la sediul Primăriei  Municipiului   Slobozia, strada  Episcopiei, nr 1 şi pe site-ul www.sloboziail.ro.

– Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243 /231450 interior 176.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.