Anunț privind convocarea ședinței Consiliului Local Căzănești

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI se convoacă în şedinţă ordinară în data de 12.10.2017, ora 14.00. Şedinţa îşi va desfăşura lucrările în sala de ședințe din incinta clădirii Serviciului Public de Evidență a Persoanelor, Aleea Parcului nr.3, având următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Niță Nicolae;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Paraschiv Constantin;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.8/18.07.2016, privind aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Căzănești, cu completările ulterioare;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Căzănești, pe trimestrul III, al anului 2017;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2017;
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.37/16.05.2017, privind utilizarea excedentului aferent anului 2016 în anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Căzănești, pe anul 2018;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.60/28.10.2015 privind aprobarea reluării procedurii de închiriere a unei suprafețe de 2 700 mp, teren arabil intravilan situat în Tarlaua 241/1;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I
„ Nota conceptuală” și „Tema de proiectare” în vederea elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiție „Reabilitare sistem de iluminat public în orașul Căzănești”.

10. DIVERSE.

Şedinţa este publică.

PRIMAR ,
MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.