Anunț angajare Primăria Orașului Amara

primaria-amaraPrimăria oraşului Amara organizează în datele de 22 August 2016 ora 11.00 (proba scrisă) şi în data de 25 August 2016 ora 14.00 (interviul), la sediul Primăriei oraşului Amara, concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector (Urbanism), clasa I, gradul profesional asistent.
Condiţii pentru înscrierea la concurs :
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în arhitectură; urbanism ; ştiinţe inginereşti ; construcţii civile; ştiinţe economice ; ştiinţe administrative sau ştiinţe juridice.

– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : 1 an

Dosarele vor fi depuse până la data de 10 August 2016 ora 16.30.
Pentru relaţii suplimentare şi bibliografie cei interesaţi se vor adresa la sediul Primăriei oraşului Amara sau la telefon 0243/266102.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.