Anunț angajare – Primăria Municipiului Slobozia

Primăria Municipiului Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada Episcopiei nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice, de conducere, vacante, de Şef birou, grad profesional II, al Biroului Evidenţă Patrimoniu din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia.
– Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Slobozia în data de 23.04.2018, ora 10,00;
– Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele probei scrise;
– Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituţiei , până în data de 11.04.2018, ora 16,30.
– Condiţiile de participare la concurs:
a) să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, juridice sau administrative;
b) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
c) să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 2 ani.
Anunţul privind concursul, bibliografia, precum și atribuțiile stabilite în fișa postului, sunt afişate la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei, nr 1 şi pe site-ul www.sloboziail.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretarul comisiei de concurs – Deda Maria – Consilier /Serviciul Resurse Umane, e-mail: resurse.umane@municipiulslobozia.ro, telefon 0243/231450, interior 176.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.