AJPIS Ialomița: Anunț selecție specialiști/ evaluatori 2020

Comisia Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor Ialomita, in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, a prevederilor Instructiunii nr. 4 din 25.01.2018, emisă de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale – Directia Politici de Ocupare, Competente si Mobilitate Profesionala, efectueaza selectia evaluatorilor de furnizori si programe de formare pe domenii ocupationale si a specialistilor pentru a desfasura activitati de examinare a participantilor la programele de formare profesionala in domeniul de activitate/programul de formare profesionala .

– orice persoană selectată în anul 2019 ca evaluator de furnizori şi programe/ specialist pe domenii ocupaționale care dorește continuarea activității în anul 2020, în aceleași condiții ca în anul 2019, depune la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare sau transmite prin serviciile poștale/curierat sau on-line pe adresa oficială de e-mail a secretariatului tehnic, următoarele documente:
a) cererea prin care să confirme că sunt dispuși să desfășoare și în 2020 activitățile de evaluare a furnizorilor și programelor sau de examinare a absolvenților pentru domeniile deja aprobate;
b) orice alt document prevăzut la art. 4(1) lit. b), c), d), e) f), g) din Instrucțiunea nr. 4/25.01.2018, numai dacă documentele depuse la dosarul din anul 2019 au suferit modificări;
– de asemenea, dacă evaluatorii și specialiștii existenți în listele din anul 2019 doresc ca în anul 2020 să desfășoare activități de evaluare sau examinare a absolvenților și în alte domenii decât cele aprobate pentru 2019, trebuie să întocmească un nou dosar cu toate documentele prevăzute la art.4 alin. (1) din Instrucțiunea nr. 4/25.01.2018, pe care să-l depună la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare.

Dosarele cuprind documentele prevazute in Instructiunea nr. 4 si se transmit/ se depun la Secretariatul Tehnic al Comisiei de Autorizare Ialomita,cu sediul in Slobozia, strada Lacului, nr. 10, etaj 2, cam. 7, pana la data de 23.01.2020.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.