AJFP Ialomița: Principalele modificări legislative începând cu data de 1 februarie 2017

ajfp ialomitaAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa aduce în atenţia contribuabililor interesaţi principalele modificări aduse Codului Fiscal precum şi Codului de Procedura Fiscală, modificări ce se aplică începând cu data de 1 februarie 2017.
Astfel, una dintre principalele modificări este abrogarea Formularului 088 -“Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA conform OPANAF nr.2048/2016”.
O altă modificare vizează împărţirea modului de impozitare al microîntreprinderilor: 3% pentru microîntreprinderea ce nu are salariați și 1% de microîntreprinderea cu minim un salariat.
La microîntreprinderi a fost modificat plafonul veniturilor la suma anuală de 500.000 euro de la 200.000 de euro cât a fost pană la această dată.
În zona veniturilor din investiții (dividende, dobânzi, cedarea părților sociale și acțiunilor) se va plăti contribuția la asigurările de sănătate neplafonată, calculată la valoarea integrală a veniturilor dacă beneficiarul acestor venituri înregistrează doar venituri din dividende.
Totodată, dacă o persoana fizică înregistrează pe lângă veniturile din investiții și alte categorii de venituri supuse contribuției la sănătate (salarii, venituri din activități independente, chirii) atunci nu se datorează contribuția la sănătate pentru veniturile din investiții.
Tot cu 1 februarie 2017, o persoană fizică din România are dreptul să îşi deducă suplimentar la calculul impozitului pe venitul din salarii, abonamente medicale în sumă de 400 euro anual.
În zona asigurărilor sociale principale modificări sunt:
– pentru salariați, se elimina baza de calcul a contribuțiilor la asigurările sociale, pensii de 5 x salariu mediu brut pe economie.
– angajaţii sezonieri nu vor mai plăti impozit de 16%.
– scutirea pensiilor de impozitul pe venit de 16%, într-un plafon de 2.000 lei;
– pentru veniturile din pensii nu se mai aplică reținerea contribuției la sănătate.
O altă modificare vizează firmele care se ocupă exclusiv cu activităţile de inovare şi cercetare-dezvoltare care vor fi scutite de la impozitul pe profit în primii zece ani de activitate, potrivit ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Tot cu 1 februarie 2017, timbrul de mediu plătit pentru înmatricularea autoturismelor a fost abrogat, la fel ca și taxa pentru eliberarea cazierului fiscal.

SEF AJFP IALOMIŢA
GHEORGHE DOROBĂŢ

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.