Controale la cluburi, baruri, discoteci, săli de cinematograf și spectacole

control clubTragedia din clubul Colectiv din București mobilizează autoritățile! În baza programului de măsuri transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și a HG nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea viații ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Ialomița organizează și desfășoară controale inopinate la următoarele categorii de obiective: cluburi, baruri, discoteci, săli de cinematograf și spectacole.
Principalul scop al activităților de control îl reprezintă siguranța cetățenilor, clienți sau lucrători în aceste tipuri de obiective și modul de asigurare a măsurilor de securitate la incendiu, impuse de reglementările tehnice în vigoare, specifice acestor categorii de construcții.

Din cele 23 de controale planificate la spațiile din categoria menționată, inspectorii de prevenire au executat 14 astfel de acțiuni inopinate, nouă dintre obiectivele vizate fiind închise la data efectuării controalelor.
În cadrul acestor activități, derulate pe timp de noapte, cadrele Inspecției de Prevenire au depistat 33 de încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor, șase dintre acestea fiind înlăturate pe timpul controalelor. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale, dintre care 10 avertismente și 15 amenzi, în cuantum de 79.500 RON.
Principalele deficiențe au constat în: lipsa autorizației de securitate la incendiu, lipsa organizării activității de apărare împotriva ioncendiilor pe locul de muncă, nerespectarea instrucțiunilor care reglementează utilizarea gazelor naturale, folosirea instalațiilor electrice cu defecțiuni sau cu improvizații.
Neregulile constatate la spațiile controlate nu s-au încadrat în categoria celor prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți.
Inspectorii de prevenire vor continua și în perioada următoare acțiunile de control atât la spațiile cu afluență de persoane din categoria cluburi, baruri, discoteci, restaurante, săli de cinematograf și spectacole, cât și la celelalte obiective planificate (operatori economici din diferite domenii de activitate, instituții și localități) de pe teritoriul județului. Personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență care va fi implicat în executarea acestor acțiuni, ca și până acum, nu va manifesta toleranță față de încălcarea actelor normative în vigoare, urmărind creșterea siguranței cetățeanului.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.