Vrei să înființezi o întreprindere socială? Înscrie-te în proiectul START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ!

Ce este economia socială?
Întreprinderile sociale sunt înființate și funcționează în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârea nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
Legea nr. 219/2015 definește economia socială ca fiind ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau cele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.
Economia socială are la bază următoarele principii:
prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
solidaritate și responsabilitate colectivă;
convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;
control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice;
alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Cum vă puteți înscrie în proiect?

Persoanele interesate de înființarea unei întreprinderi sociale, care au domiciliul sau reședința într-unul dintre județele din regiunile de implementare a proiectului, își mai pot depune dosarul pentru înscrierea în proiect până marți, 17 martie a.c., inclusiv. Cele 105 persoane selectate în baza Metodologiei de identificare și selecție a grupului țintă vor beneficia de cursul de formare antreprenorială – Antreprenor în economia socială –, acreditat de ANC și finalizat cu module de Dezvoltare durabilă și Egalitate de șanse.
Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul proiectului: www.economie-sociala.ceccar.ro.
De asemenea, ne puteți contacta prin e-mail, la adresa economie-sociala@ceccar.ro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.