VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Local Fetești – martie 2021


Consilierii municipiului Fetești au fost convocați la ședința ordinară a administrației municipale. Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat 17 proiecte de hotărâre, printre care: darea în administrare către Direcția de Administrarea Domeniului Public și Privat Fetești a serviciului de iluminat public din municipiul Fetești și aprobarea Regulamentului, a indicatorilor de performanță și a Caietului de sarcini, aprobarea procedurii de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale datorate bugetului local al municipiului Fetești, modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti. Ordinea de zi a fost suplimentată cu alte 4 proiecte de hotărâre.
Consilierii municipiului Fetești se vor reuni într-o nouă ședință ordinară în luna aprilie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.