VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Local Fetești – iunie 2021


Ședința ordinară a Consiliului Local Fetești a inclus pe ordinea de zi 12 proiecte de hotărâre. Aprobarea utilizării sumei de 4.361.420 lei din excedentul financiar al bugetului local al Municipiului Feteşti înregistrat la 31.12.2020 în sumă totală de 6.952.585,25 lei, pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, rectificarea bugetului local şi modificarea Listei de investiţii anexă la bugetul local pe anul 2021, aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane din Municipiul Fetești, aprobarea “Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători în Municipiul Fetești“ și aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Municipiului Fetești, au fost câteva din aceste proiecte.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Local Fetești va avea loc în luna iulie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.