VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Local Fetești – februarie 2022


Consilierii locali ai municipiului Fetești au fost convocați la ședința ordinară a lunii februarie care a inclus pe ordinea de zi 11 proiecte de hotărâre. Aleșii locali au discutat și supus aprobării proiectele privind modificarea HCL nr. 98/26.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Fetești, acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, pe anul 2022, aprobarea studiului de fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Fetești și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020”.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Local Fetești va avea loc în luna martie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.