VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Local Fetești – decembrie 2021


Consilierii municipiului Fetești au luat parte la ultima ședință a administrației municipale din acest an. Pe ordinea de zi s-au aflat 28 de proiecte de hotărâre, printre care: stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Feteşti pentru anul 2022, aprobarea execuţiei bugetului local la trimestrul IV al anului 2021, aprobarea tarifelor pentru serviciul de iluminat public din municipiul Fetești practicate de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat Feteşti, darea în administrare către Spitalul Municipal ”Anghel Saligny” Fetești a imobilului Ambulatoriu realizat prin proiectul de investiție ”Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din structura Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești”. Ședința a debutat cu un program de colinde susținut de elevii de la Liceul Teoretic Carol I și de la Liceul de Industrie Alimentară Fetești.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Local Fetești va avea loc în luna ianuarie a anului 2022.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.