VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Local Ciochina – octombrie 2022


Consilierii locali ai comunei Ciochina au participat la ședința ordinară a lunii octombrie 2022 pentru a dezbate și aproba trei proiecte de hotărâre. Aceste proiecte au vizat aprobarea execuției bugetare pe cele două secțiuni la data de 30.09.2022, aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri ca mijloace fixe, aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare sistem de gospodărire apă și extindere rețea de canalizare în comuna Ciochina”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Local Ciochina va avea loc în luna noiembrie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.