VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița – septembrie 2022


Ședința Consiliului Județean Ialomița din luna septembrie a anului 2022 a inclus pe ordinea de zi 22 de proiecte de hotărâre, printre care: aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui complex radiologic destinat Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic din Raionul Nisporeni, Republica Moldova, stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022; aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea Gradului de Securitate la Incendiu și Asigurarea Utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia”. Ordinea de zi a fost suplimentată cu alte două proiecte de hotărâre.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița va avea loc în luna octombrie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.