VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița – februarie 2021

Consiliul Județean Ialomița a fost convocat în ședința ordinară a lunii februarie. Depunerea jurământului domnului Ianc Ion – Octavian – consilier județean supleant al cărui mandat a fost validat de Tribunalul Ialomița, aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia, aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2021, aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 125 din 07.08.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” au fost câteva din proiectele supuse dezbaterii și aprobării.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița va avea loc la sfârșitul lunii martie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.