VIDEO: Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița – august 2022


16 proiecte de hotărâre au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Ialomița. Aprobarea Notei conceptuale și a temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”; stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022; aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022; acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al Județului Ialomița către S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. … au fost câteva din aceste proiecte.
Următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița va avea loc în luna septembrie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.