VIDEO: Ședința extraordinară a Consiliului Județean Ialomița – august 2020


Consilierii județeni s-au reunit în ședință extraordinară pentru a discuta și supune spre aprobare 17 proiecte de hotărâre. Aceste proiecte au vizat aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia” sau aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2020.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.