VIDEO: Ședința Consiliului Local Slobozia – martie 2018


Consilierii municipiului Slobozia au luat parte la ședința ordinară a lunii martie. Ordinea de zi a inclus 25 de proiecte de hotărâre. Printre acestea s-au numărat proiectele privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna martie 2018, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al DAS Slobozia, stabilirea modalității de acordare a gratuităților și cuantumul acestora prin subvenționarea de la bugetul local a cheltuielilor cu transportul public local pentru persoanele cu handicap grav și asistenții personali ai acestora, asocierea Municipiului Slobozia cu Județul Ialomița în vederea înființării societății comerciale „SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA”. În ședința Consiliului Local Slobozia a fost validat și mandatul de consilier local al doamnei Ioniță Elena, membru al Partidului Uniunea Națională pentru progresul României, urmare a vacantării funcției de consilier a domnului Gabi Ionașcu.
Următoarea ședință a Consiliului Local Slobozia va avea loc la sfârșitul lunii aprilie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.