VIDEO: Ședința Consiliului Local Slobozia – iulie 2019


19 proiecte de hotărâre au fost discutate de consilierii municipiului Slobozia în cadrul ședinței ordinare a administrației municipale. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna iulie 2019, aprobarea tarifului de utilizare a poligonului de tragere acoperit, situat în Municipiul Slobozia, proprietatea publică a Municipiului Slobozia, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia au fost numai o parte din aceste proiecte. Ordinea de zi a fost suplimentată cu alte trei proiecte de hotărâre.
Consilierii locali și-au exprimat poziția și față de proiectul privind interzicerea deschiderii unor noi activități de depozitare a deșeurilor periculoase și toxice industriale și limitarea celor în derulare la actuala capacitate, precum și interzicerea de noi activități încadrate în activități cu impact semnificativ asupra mediului.
Consilierii Municipiului Slobozia se vor reuni într-o altă ședință ordinară în luna august.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.