VIDEO: Ședința Consiliului Local Slobozia – februarie 2019


Ședința Consiliului Local Slobozia a avut pe ordinea de zi 18 proiecte de hotărâre care au vizat preluarea ca venit la bugetul local a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii de la unități subordonate, la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea transportului public în Municipiul Slobozia”, aprobarea listelor de acces și de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în Municipiul Slobozia.
Următoarea ședință a Consiliului Local Slobozia va avea loc în luna martie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.