VIDEO: Ședința Consiliului Local Slobozia – februarie 2018


Ședința Consiliului Local Slobozia din luna februarie a avut pe ordinea de zi 15 proiecte de hotărâre și alte 9 proiecte suplimentare. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia, aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Centrul de instruire multifuncțional Poliția Locală Slobozia”, prelungirea perioadei de valabilitate a contractelor de concesiune ce au ca obiect terenurile pe care sunt amplasate garajele din Bazarul Municipal Slobozia, aprobarea finanțării A.F.C. Unirea 04 Slobozia cu suma de 1.540 mii lei de la bugetul local al Municipiului Slobozia au fost câteva din aceste proiecte.
Următoarea ședință a Consiliului Local Slobozia va avea loc în luna martie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.